JONGEREN DEMONSTREERDEN VAKMANSCHAP „Vakopleiding loont", deze spreuk behoor de tot het werkstuk van de wedstrijdop dracht van de jonge stucadoors op de Na tionale Beroepenmanifestatie. In één van de Utrechtse Jaarbeurshallen waren voor de zevende maal gedurende een paar da gen honderden jonge vaklieden bijeen. In wedstrijdverband moesten ze binnen een bepaalde tijd een moeilijk werkstuk maken. Om persoonlijk vakmanschap te demonstre ren en zo propaganda te maken voor de beroepsopleiding. Met groot enthousiasme werd er gewerkt en gezwoegd in de niet minder dan 50 wedstrijdberoepen. Timmeren, metselen, tegelzetten, straatmaken, plaatwerken, las sen, zetten en drukken, schilderen, meubel maken, sanitair monteren, maatkleermaken, banketbakken, goudsmeden, technisch te kenen, bankwerken, glasblazen, elektro technisch installeren, noem maar op. Onder de vaklui waren ook twee van „onze jongens". Klaas Groenendijk (Smit Kinder dijk) en Arie van Rij (Gusto), die resp. mee deden in de vakken „scheepsbouw" en „modelmaken". Klaas Groenendijk (SK) Pechvogel met pit! Het maken van een goed werkstuk is be langrijk, maar minstens even belangrijk is de mentaliteit van de maker. Daarom zou je Klaas Groenendijk een „pechvogel met pit" kunnen noemen. Ongeveer halverwege de wedstrijd trof hem een ontsteking, die bezoeken aan dokter en ziekenhuis nood zakelijk maakten. Eigenlijk had hij niet eens meer verder mogen werken, maar voor deze gelegenheid zag de dokter maar wat door de vingers! En dus kon Klaas Groenendijk toch zijn plaats tussen zijn drie collega's weer innemen. Nu moet er, wil je het wed strijdwerkstuk af krijgen, flink worden aan gepakt. Klaas liep echter een achterstand op, die niet meer was weg te werken. Maar, hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Hij liet zich niet opjagen en ging gewoon verder waar hij gebleven was. Na tuurlijk kreeg hij het werkstuk niet af, wat hem dus helemaal niet in de prijzen deed vallen. Maar van de juryleden kreeg Klaas Groenendijk wel héél veel waardering voor de „spirit" die hij toonde! En dat tekent je ook als vakman! In de stand van de modelmakers werd een „stoel" gemaakt. Niet zo moeilijk, vond Arie van Rij. Moeilijker vond hij de om standigheden, waaronder gewerkt moet worden. Veel lawaai, geroezemoes, langslopende, kijkende en pratende, vooral jonge bezoe kers. Maar ook Arie begrijpt dat dit op-de- handen-kijken juist de bedoeling is van de beroepenmanifestatie. Het spel is daarbij belangrijker dan de knikkers. Het moderne beroepsonderwijs biedt vele en goede toekomstmogelijkheden. En wie kan dat beter propageren bij de jeugd dan de jonge vaklui zelf? Daarom is de bruisende activiteit van zo'n beroepenmanifestatie, deze hartverwarmen de show van vakkennis, zo belangrijk. Arie van Rij (Gusto)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13