PERSONALIA IN MEMORIAM GUSTO In dienst getreden: 10-3-69 U. Gürgay - lasser SB 11 -3-69 J. H. M. Bouwens - montagewerker Mont. PC 11 -3-69 J. A. Tolsma - montagewerker Mont. PC 17-3-'69 D. van Leeuwen - baas Montage PC 19-3-'69 M. Rivero Alonso - hulpijzerwerker SB 24-3-'69 Mej. C. v.d. Zouwen - assistente Tekenk. Kr. en St. b. 24-3-'69 C. van Prooy - montagewerker Mont. PC 27-3-'6S A. Amor Buelga - pijplasser Koperslagerij 31 -3-'69 K. van Essen - slijper Mont. PC 31-3-'69 H. v.d. Linden - montagewerker Mont. PC 31-3-'69 A. C. v.d. Stek - lasser SB 1 -4-69 H. E. Elshof - bankwerker MB-buiten Terug uit militaire dienst: 10-3-'69 L. Bos - ijzerwerker SB Gepensioneerd: 18-3-'9 P. Luycx - brander App.b. Gehuwd: 5-3-'69 A. Fernandez Sande met L. Garcia Pose 28-3-'69 C. A. J. van Ham met M. Domenie Geboren: 3-3-'69 Jacoba Maria, dochter van J. de Ruiter en S. de Ruiter-Vliegenthart 4-3-'69 Margaretha Carolina, dochter van J. G. de Raad en S. de Raad-Geurs 12-3-'69 Carola, dochter van K. W. van Leeuwen en P. van Leeuwen-Pannekoek DE KLOP In dienst getreden: 3-3-69 P. Korteweg - Elec. lasser 4-3-'69 S. A. M. de Leeuw - Elec. lasser 17-3-'69 C. A. C. Krevel - IJzerwerker 24-3-'69 J. F. Frederiks - IJzerwerker Gehuwd: 7-3-'69 A. M. Hommerson en P. Kraaijeveld 28-3-'69 G. Aaldijk en E. de Groot Geboren: 23-2-'69 Wilhelmus Petrus Carolus, zoon van C. M. A. Buyel en J. A. de Wit 2-3-'69 Anna Johanna Maria, dochter van P. D. v.d. Berg en A. Eijsvogel 5-3-'69 Arie, zoon van A. Korevaar en G. v.d. Bout 9-3-'69 Adriana Wilhelmina, dochter van A. L. Hu- bregtse en N. Zonnenberg 10-3-'69 Fredrik Hendrik, zoon van E. L. Croque en J. van Os 25-3-"69 Ferdinand, zoon van J. M. Baars en T. van Kampen. SMIT BOLNES In dienst getreden: 1 -3-69 C. Berrevoets - ass. inkoper IU 24-3-'69 P. M. de Keijzer - zager MB SMIT KINDERDIJK In dienst getreden: 3-3-'69 A. Gomez-Oduber - Correspondentie 3-3-'69 E, J. Bosch - Tekenkamer Machinebouw 17-3-'69 G. J. Maliepaard - el. lasser 17-3-'69 W. P. Tanis - el. lasser 18-3-'69 L. G. Abels - Correspondentie Terug uit militaire dienst: 17-3-'69 W. M. Hooghart - Bankwerkerij Geboren: 26-2-'69 Remco, A. R. zoon van R. H. Loevendi en D. K. Arentzen 28-2-'69 Alexander, zoon van G. A. van Middelkoop en J. Bakker 28-2-'69 Hendrika, dochter van W. Bakker en C. A. Frijters 5-3-'69 Louis Johannes, zoon van P. de Jong en M. Mudde 17-3-'69 Philip, zoon van S. Palleewong en A. Ver schoor Gehuwd: 27-2-'69 T. Bennis met F. Wormmeester Overleden: 1 -3-69 H. v.d. Velden - gepensioneerde - 90 jaar 20-3-'69 A. den Boer - gepensioneerde - 85 jaar 23-3-'69 A. van Dam - gepensioneerde - 84 jaar Gepensioneerd: 31 -12-'68 L. A. Stout - gereedschapmagazijn 31 -12-'68 M. Verkerk - electricien 3- 1- 69 A. Boom - ketelmakerij 31- 1 -'69 J. C. de Jong - administrateur 28- 2-'69 L. Meeuwenhoek - hakker VERSCHURE In dienst getreden: 27-2-'69 H. van Os - scheepsmetaalbewerker afd. Scheepswerf 1-3-'69 J. J. v/d Waals - personeelfunctionaris afd. Personeelszaken 1-3-'69 J. M. Blankendaal - werkvoorbereider/tijd- schrijver afd. Vakopleiding 3-3-'69 J. van Leersum - elektr. lasser afd. Oranjewerf 10-3-'69 V. Pastor Silva - scheepsmetaalbewerker afd. Oranjewerf 13-3-'69 A. Agudo Caceras - plaatconstructiewerker afd. Scheepswerf 24-3-'69 H. E. G. Blankendaal - polyesterwerker afd. Polyboat Terug uit militaire dienst: 10-3-'69 R. Louwes - plaatconstructiewerker afd. Scheepswerf 12-3-'69 A. J. Borsch - tekenaar afd. Tekenkamer Ma chinebouw Geboren: 6-3-'69 Vincent Joseph zoon van Th. Groen en E. van der Werf 10-3-'69 Hendrikus J. zoon van T. de Graaf en L. Westenberg 13-3-'69 John zoon van G. P. M. Sijmons en G. Tim mermans 16-3-'69 Miriam dochter van T. B. Lassche en W. S. Hortensius 17-3-'69 Richard zoon van W. Klaassens en H. M. Jacobs 19-3-'69 Montserat Maria dochter van A. Moldes Siso en A. Castor Rodriguez Overleden: 15-3-'69 J. M. van Kooten - elektr. lasser Oranjewerf J. M. H. PATERS Op 12 februari j.l. is nog vrij plotseling overleden onze medewerker, de heer J. M. H. Paters, mon tage-baas te Geleen, in de leeftijd van 62 jaar. Ruim 3 jaar was de heer Paters reeds ziek, een ziekte waarbij genezing reeds bij voorbaat was uitgesloten. Ondanks dat heeft hij door zijn enor me wilskracht nog geruime tijd zijn werk voor halve dagen verricht. Op 19 juni van het vorige jaar kwam hieraan een einde, waarna het vrij snel bergafwaarts ging. Toch kwam zijn overlij den voor ons nog vrij onverwacht. Hij ruste in vrede. L. A. Kop Gusto Geleen A. A. VAN HALDEREN Met grote ontsteltenis ontvingen wij bericht van het plotselinge overlijden op 26 februari j.l. van onze centerdraaier, de heer A. A. van Halderen, in de leeftijd van 59 jaar. De heer Van Halderen, die reeds vanaf 1936 bij ons werkzaam was, hebben wij leren kennen en waarderen als een bijzonder goed vakman, die zich altijd volledig voor het bedrijf inzette. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden en wensen zijn vrouw en kinderen van harte alle sterkte toe dit zware verlies te dragen. P. J. Binnema Ing. Gusto Schiedam P. LAMENS Op 3 maart 1969 is voor ons allen nog vrij on verwacht overleden onze medewerker, de heer P. Lamens, calculator te Geleen. Ruim 20 jaar heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. Deze slag heeft ons allen des te meer getroffen, omdat met hem een goede vriend is heengegaan, die met zijn enorme werk lust ook nog voor iedereen klaar stond en be hulpzaam was. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kin deren, die nog alles van hem verwachtten; het heeft niet zo mogen zijn. Wij wensen hen de kracht en sterkte toe, dit zware verlies te dragen. L. A. Kop Gusto Geleen K. C. BAKKER Met diepe verslagenheid vernamen wij, dat op zaterdag 15 maart j.l. plotseling was overleden onze medewerker van de afdeling Nacalculatie, de heer K. C. Bakker. De heer Bakker, die de leeftijd van 58 jaar be reikte, heeft gedurende 29 jaren zijn beste krach ten aan ons bedrijf gegeven. Wij hebben hem leren kennen en waarderen als een harde werker en een prettig collega, die altijd vriendelijk en opgeruimd was. Daarom ook beseffen wij, wat zijn heengaan be tekent voor zijn vrouw, kinderen en verdere fa milie. Wij wensen hen van harte alle kracht toe dit smartelijk verlies te dragen. M. van Iperen Gusto Schiedam J. M. VAN KOOTEN Hoewel wij wisten dat hij ernstig ziek was, kwam ook voor ons in het bedrijf het bericht, dat op zaterdag, 15 maart 1969, onze medewer ker, de heer J. M. van Kooten, was overleden nog onverwacht. De heer Van Kooten werd slechts 43 jaar en was bijna 8 jaar in onze dienst. Wij hebben hem leren kennen als een plichts getrouw werker, die zijn taak onverstoord en goed uitvoerde. Wij, op de Oranje Werf, missen in hem dan ook een gewaardeerde medewerker, die zowel bij de leiding als bij zijn collega's goed aangeschre ven stond. Wij kunnen niet anders doen dan Mevrouw Van Kooten met haar 3 nog jonge kinderen alle sterkte toe te wensen met dit uitermate zware verlies. J. N. Koutstaal, Bedrijfsleider, Oranje Werf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 15