Hoewel het weer allesbehalve lenteachtig was, begon toch op donderdag 20 maart om 8 minuten over acht des avonds dit veelbelovende jaargetijde. Ook in de weekberichten kwam dit tot uiting. In Gusto Berichten werd ,,een in goede staat verkerende kolenhaard" aangeboden. Uit een andere editie bleek hoe de redactie de lente in het hoofd had. ,,Op donderdag 13 maart zal bij Smit Kinderdijk de cutter zuiger Maria Carolina te water worden gelaten". Dit stond in Gusto Berichten van 14 maart Wie er in de komende maanden op uit wil in een tweede-hands autootje, moet maar niet ingaan op de mededeling in Smit Nieuws „Volkswagen te koop". Of het moet een ras-sleutelaar zijn. Want wat staat er verder' „Wie heeft belangstelling voor onze bedrijfs- volkswagen, waarvan de versnellingsbak stuk is?" Iemand heeft eens gezegd, dat het hele leven één grote loterij is, maar dan met veel nieten. Daaraan moesten wij denken, toen wij Verschure's Informatiebrief lazen. In een mededeling over de niet zo rooskleurige situatie in de reparatiesector en de daaruit voort vloeiende hevige concurrentie bij het verwerven van opdrachten stond: "Om met onze prijzen uit te komen, zal een volledige inzet nodig zijn". Dus geen halfjes of twintigjes, alleen héle Wij dachten, dat onze bedrijven nu toch wel aardig in het werk zaten. Als trouwe lezers van het Smit Nieuws weten wij nu waar óm. In het bericht over de opdracht voor de bouw van de vijfde veerboot voor Townsend Car Ferries stond n.l. „Dit schip wordt weer bij Werf Gusto gebouwd". Eerst een keer afbreken dus! Zo blijft er werk aan de winkel, dat wel „Het dagje uit van de personeelsvereniging Slikkerveer is vast gesteld op 24 juni a.s. Nadere mededelingen zullen nog volgen". Nou, dat klopte. In de volgende editie van Gusto Berichten stond: „Het dagje uit zal niet op 24 juni, maar op 14 juni a.s. worden gehouden. Dat weten we dan definitief. (w)eif Wie goed op de hoogte wil blijven, moet Gusto Berichten lezen. Daarin stond waarom U Het Zeskant verleden maand een week later kreeg dan gewoonlijk. ,,ln verband met ziektestond er. Allen maken het nu weer goed, dank UI Om nog even bij het onderwerp ziekteverzuim te blijven: het Smit Nieuws vertelde, dat er over de maand januari een verge lijking is gemaakt tussen de griep- en verkoudheid patiënten met en zonder injectie. Niet-beambten: met injectie 139 waarvan 21 ziek 15,1% zonder injectie 707 waarvan 158 ziek 22,3% Beambten: met injectie 68 waarvan 6 ziek 8,8% zonder injectie 331 waarvan 75 ziek 22,6% Wij zouden willen zeggen, denk nog eens aan deze getallen, wanneer aan het eind van dit jaar de prikteams weer klaar staan met vaccin en pistool! Een mooi berichtje, speciaal voor onze Klop-pers, voor U gelezen door een attente collega bij Verschure. Wat zei President de Gaulle o.a. tegen Nixon tijdens diens bezoek aan Parijs? „Nixon", zo zei de bekende Charles, is a giant with his background". Zo zie je maar weer, hoe wij met onze produkten zelfs de wereld politiek halen De bejaardenmiddag van Gusto was je van het. „Het programma is getiteld: Lachen is troef. Voor onze bejaarden de gelegenheid om de oude banden weer eens wat steviger aan te halen". Maar pas op de stembanden bij al het lachen, gieren, brullen, beste oudjes! Op het terrein van de Montage Petro Chemie bij Gusto wordt druk gewerkt. Het heiwerk is reeds achter de rug. Momenteel is men bezig met betonstorten. Waarvoor dit alles? „Voor de bouw van een afsledesteiger", zo meldt Gusto Berichten. Als het klaar is gaan wij vast eens kijken waar dat nou voor dient Automatisering is tegenwoordig een toverwoord. Ook de post kamer bij Gusto ontkomt er niet aan, zo vertelt Gusto Berichten. „Ongeveer 14 dagen geleden is er een frankeermachine aange komen, die is voorzien van een elektrische aandrijving en een elektronisch oog. Deze machine is uitgebreid met een automati sche brieftoevoer en een enveloppensluitinrichting. De maximum capaciteit van het apparaat bedraagt maar liefst 6000 brieven per uur". Arme typistes, die daar tegen op moeten werken ARGUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16