COWRIE ONE' IN NIGERIA De heer G. H. Nikkels, een der service engineers bij de produkt- groep Offshore vertelde ons zijn ervaringen met de Cowrie One in Nigeria. Een service engineer is er meestal bij wanneer een eiland, dat door ons gebouwd is, verplaatst moet worden. De Shell-BP heeft na het uitbreken van de moeilijkheden tussen de Federale Regering en Biafra, Port Harcourt moeten verlaten en heeft sinds begin 1968 zijn activiteiten naar Warri verplaatst. Warri is een echt voorbeeld van een Afrikaans handels centrum; het is er ongelooflijk druk, rumoerig en stoffig. Het ligt 20 km landinwaarts aan de Warri rivier in de provincie Mid West Nigeria. Na een voorspoedige sleepreis arriveerde begin december 1968 de Cowrie One in Warri. Na aankomst moest het eiland eerst ont daan worden van de beschermingen voor het zeetransport. Tijdens de reis is er vrijwel niets beschadigd, dank zij de goede bescher ming. Vervolgens werden de diverse installaties beproefd, de boortorens opgebouwd en al die werkzaamheden verricht, die nu eenmaal nodig zijn om zo'n installatie bedrijfsklaar te maken. Op 17 januari was men zo ver dat de Cowrie One naar de eerste locatie kon worden gebracht. Deze locatie lag 30 km hemels breed van Warri in westelijke richting. De sleep voerde het eiland over zeer veel rivieren en kreekjes, want dit gebied is een aanéénsluiting van moerassen en vloed bossen. toch nog 10 m hierin moeten worden gedrukt voordat ze vol doende weerstand ondervinden om het eiland veilig te dragen. Na het vijzelen wordt de boortoren van midscheeps tot recht boven de well-head geschoven en dan kunnen de werkzaamheden beginnen. Men perforeert de putwand ter plaatse van de oliehoudende laag en doet enkele produktietesten. Vervolgens wordt de put bo ven en onder deze perforatie met cement afgestopt en de pro- duktiestring gemonteerd. In dit veld sluit men 2 boven elkaar gelegen oliehoudende lagen aan, zodat de werkzaamheden 2x worden uitgevoerd. Als laatste plaatst men de z.g. kerstboom; dit is een pijpstuk met aftakkingen en een aantal afsluiters en flenzen waarop men de diverse leidingen kan aansluiten. Onder normale omstandigheden doet men zo'n karwei binnen een week. Vanzelfsprekend heeft het werk op de eerste locatie langer geduurd dan normaal omdat de mensen nog niet vertrouwd waren met de installatie; bovendien wilde Shell-BP bepaalde gereed schappen en hulpstukken beproeven. Op 2 februari werd de Cowrie One naar de 2e locatie aan de over zijde van de rivier verplaatst. 's Ochtends om 7.00 uur werd met omlaag vijzelen gestart, 's avonds om 24.00 uur was alles weer in gereedheid. Hierbij moet worden opgemerkt dat men 7 uur op de vloed heeft moeten wachten, voordat men de nieuwe locatie kon bereiken. Op 18 februari werd het eiland naar de 3e locatie verplaatst. In dit veld bij Jones Creek moeten in totaal 10 putten worden aangesloten. Deze putten zijn geboord door een ander boor eiland n.l. de Swampmaster. Volgens Shell-BP is dit het beste veld van de tot nu toe gevonden velden in Nigeria. De Cowrie One wordt door 43 man gerund. Hierbij zijn 8 Europeanen, n.l., een toolpusher (boormeester), een petroleum engineer (assistent en adviseur voor de boormeester), drie boorders, twee werktuigkundigen en een elektricien. Van de 35 Nigerianen zijn 17 man voor de huishoudelijke diensten en van de overigen hebben iedere 8 uur 6 man wacht. Aan boord van de Cowrie One is geen woonaccommodatie; daar voor heeft men een aantal woonschepen op de rivier verankerd. Om de andere dag is er een bootverbinding met Warri. De boor mensen hebben 12 dagen dienst en 6 dagen verlof, die men in Warri of Lagos kan doorbrengen. Het is verwonderlijk om te zien dat in deze rimboe nog mensen middelen van bestaan weten te vinden. Hun voornaamste middel van bestaan is de visvangst en men verzameld ook noten en bepaalde wortels; dit alles wordt tussen de kampongs onderling weer verhandeld. Zaterdagavond 18 januari arriveerde de Cowrie One op de eerste locatie aan de oever van de Jones Creek die daar minstens 300 m breed is. In de oevers heeft men sleuven gebaggerd met aan het einde een verwijding met een well-head". Dit is een 36" pijp met een kleinere binnenpijp en enkele afsluiters. Het booreiland zal in Nigeria hoofdzakelijk worden gebruikt om reeds geboorde putten in bedrijf te stellen of producerende putten schoon te maken als de produktie door verzanding of dichtslibben van de put vermindert. Het eiland wordt met behulp van de verhaallieren rond de well head gebracht en vervolgens wordt het ponton tot de gewenste werkhoogte opgevijzeld. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan want de bodem is zo zacht dat de poten met de grote eendevoeten van elk 50 m2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4