DE 'HILLAH' OP WEG NAAR IRAK ft ff* ;vLV 2 weinig zachtzinnige behandeling doet het schip trillen. Daarna verzamelt men iedereen om de tafel. Niemand op- of aanmerkin gen? Ook Lloyds is geheel tevreden. Op de brug heeft vervolgens een kleine „ceremonie protocolaire" plaats, waarbij veel papieren en handtekeningen te pas komen. Kapitein Van Gruissen van Wijsmuller neemt de Hillah over voor de overtocht naar Irak. Zoals U weet zal de sleepzuiger pas in Basrah officieel aan de Iraakse autoriteiten worden overgedragen. Afscheid in de mist Op de antennedraad zit een vogel te kleumen in de mist. Een verstekeling van het vasteland, die zich zo ver buitengaats niets plezierig voelt. Misschien wil de vogel mee naar het warme Irak? De stem van „radar Hoek" klinkt onophoudelijk door de luid spreker en vertelt de schepen hun posities. Ook de Hillah wordt door het onzichtbare oog in de gaten gehouden. Het wordt niet verantwoord gevonden binnen te lopen om de mensen van de werf af te zetten en dus komt een boot van de loodsdienst ons afhalen. Door de mist wordt dit later dan verwacht. Wanneer deze boot eindelijk langszij ligt, worden vele handen geschud en vele goede wensen geuit. De stoomfluit blaast ten afscheid groeten door de dikke mist. Vaarwel Hillah en good luck! i Vrijdagmorgen 14 maart, de stoomlieren op voor- en achterdek van de Hillah gaan draaien. De koude van het late winterweer accentueert de stoomwolkjes. De sleepzuiger maakt zich gereed voor vertrek naar zee, om nog een paar beproevingen af te werken en dan door te stomen naar Irak. Technische moeilijk heden met de ketelinstallatie waren er helaas de oorzaak van, dat het vertrek van het schip enkele malen moest worden uitge steld. Langer dan gedacht was beheerste het toch wel opvallende silhouet van de Hillah dus het werfbeeld in Kinderdijk. Pluim voor „buitenmontage" De technische ingrepen, die nodig waren om de sleepzuiger „ver- zendklaar" te maken, waren nogal tijdrovend. Wij hebben bij Smit Kinderdijk zo eens wat opgevangen en daarom op deze plaats graag een ferme pluim voor de „jongens van de buiten montage" die, ook op de vrije zaterdag en ook in de avonduren in touw zijn geweest om alles zo vlug mogelijk voor elkaar te boksen, alle tegenslagen ten spijt. Want wij weten allemaal, dat vertraging in de aflevering van een produkt betekent: boete be talen! Door iedereen werd daarom die 14e maart met spanning tegemoet gezien. Eenmaal op de Noordzee wordt het zicht snel slechter. Vaag zien wij andere I.H.C. produkten, de Prins der Nederlanden en de W.D. Seaway. Dan de proeven: enkele malen de vaarmachines van vol vooruit naar vol achteruit. Verontwaardiging over zo'n 3 Foto 1 Na een verblijf van een half jaar in ons land gaan de Iraakse bemanningsleden van de .Hillah" op wat straks hun schip zal zijn terug naar het Midden Oosten. Foto 2 De stoomfluit blaast ten afscheid. Foto 3 Goede reis Hillah" naar het warme en zonnige Irak! -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6