"ANTWERPEN IV" SNELLE SERVICE VAN SMIT& BOLNES VOOR In het januarinummer van ons blad vertel den wij, hoe de sleepzuiger Antwerpen IV, aan het werk bij Wilhelmshaven, ten gevol ge van een mijnontploffing in één van de pompen ernstig werd beschadigd. Na te 1 Na een uitgebreide „wisseltruc" en vele contacten met diverse instanties bleek het mogelijk om een juist gereedgekomen 20- cilinder motor, die bestemd was voor een sleepzuiger, die in Glasgow gebouwd wordt na enkele aanpassingen beschikbaar te stel len voor de Antwerpen IV. Om het „gat" te stoppen, wordt in Zierikzee alles op alles gezet om een nieuwe 20- cilinder motor te maken, die eind juni opge leverd moet worden. De geplande doorloop tijd voor deze motor bedraagt minder dan 6 maanden, hetgeen een nieuw record is! Toen de „kar" voor de Antwerpen IV op 11 maart de fabriek verliet, stonden er niet minder dan drie andere motoren op de proefstand. Een goede reden voor de I.H.C. filmploeg om bij onze collega's in Zierikzee enkele opnamen te maken. Want dat daar heel wat cilinders worden gemaakt, moet straks ook in de nieuwe I.H.C. film getoond worden. zijn gelicht werd het schip naar Smit Kin- 3 derdijk gebracht voor de grote reparatie. Bij de uitvoerige inspecties, die werden verricht om de omvang van de schade vast te stellen, kwam men tot de pijnlijke conclusie, dat de stuurboord hoofdmotor onbruikbaar was. Dit zou betekenen dat de duur van de reparatie minstens een half jaar verlengd zou worden, omdat de lever tijd voor een 20-cilinder motor normaal on geveer 7 maanden bedraagt. Onze collega's bij Smit Bolnes lieten het hier echter niet bij zitten. Foto 1 Op een lorrie worden de motoren tot boven op de dijk getrokken, waar een forse kraan zorgt voor het overladen in het schip. Foto 2 De .geboorte" van de voor de .Antwerpen IV" bestemde motor werd op de film vastgelegd. Foto 3 De 20 cilinders vlak boven hun plaats van bestem ming in het hart van de .Antwerpen IV".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7