Horizontaal 3. bep. godsdienst 7. plantengeslacht 13. intekening of bewijs daarvan 17. water rondom een polder 21. verwezenlijking 25. gindse 26. telwoord 28. roof van een wond, korst 29. meisjesnaam 31. hetzelfde 32. vallei 34. uitblinker 36. vermaning 37. onvrij 39. moeilijkheden (gemeenz.) 40. voordeel 41. ruime japon (18e eeuw) 42. overschot 44. bep. alcoh. drank 46. poederachtig 47. levensvocht 49. vlug 50. getijdenstroom (Zeeland) 52. heideplas 53. dikke boterham 55. gang, hol (o.a. van muizen) 56. bep. zoogdier 58. bep. puntig voorwerp 59. nuttige huisdieren 60. voortreffelijk 62. kleine planeet 65. besluit, beslissing 68. bep. roofdier 69. ashoop 71. pervenue 72. brandverf 74. stad in België (Fr. benam.) 75. eenheid van luchtdruk (afk.) 77. vakje van een honingraat 79. klipgeit 81. schuin toelopend stuk 83. schik 84. spotternij 85. zoon van de eerste mens 86. matroos 88. onvergelijkelijk 90. armoede 92. voorzetsel 94. voorzetsel 95. verhoogd terrein (b.v. als zit gelegenheid) 97. hoffeest 98. perk, bedding 99. teken 100. weefsel 101. onheilspellend, dreigend 103. bep. gordijnroede, richel 104. buis 105. zo zij het 107. klimop (gew.) 108. ringvormig koraaleiland 110. bontjas 112. huidsmeer 114. ongaarne 116. model 117. lofdicht 118. scheepseigenaar 120. ontploffingstoestel 122. hoogdravendheid 124. paling 126. preuts meisje 127. gleuf 129. scherpe kant van een mes 130. omlaag 132. bep. roofdier 133. stad in Zuid-Slavië 135. kledinqstuk (vr.) 137. klip 139. beet 140. ijzerhoudende grond 142. jongensnaam (Friesl.) 143. merkteken 145. buitenlandse munt 146. verlangen 147. ondiepte 148. waterkering 149. vlaktemaat 150-eilanden (Indonesia) 151. gezang van een vogel 153. voegwoord 155. snelle loop 157. bedekking 159. wig 161. stille haat 162. doorgang 164. lomp 166. gissen 168. bep. dier 170. livreiknecht 172. voorkomen 174. vruchtenmoes 175. morgen- en avondster 177. kannetje 178. stad in West-Duitsland 180. deksel 181. beschuttend omhulsel 183. pasvorm, fatsoen 185. struisachtige vogel 187. bep. hoofddeksel 189. bevlieging 190. naam van enige koningen 192. hoeve-, landgoed 193. pech 194. toetsing 196. vlecht, boordsel 197. oudgermaans schriftteken 198. bep. vogel 199. bep. lengtemaat 200. gemeente in Zuid-Limburg 202. met gewassen bebouwde oppervlakte 204. daar (bijwoord) 206. boksterm (afk.) 207. drassig land 209. gevierde zangeres of actrice 211. rivier in Ierland 212. kliekje 213. apengeslacht; veelkleurige papegaai 215. onherbergzaam 217. zijrivier van de Donau 219. zijrivier van de Elbe 221. hengelsnoer 222. platboomd binnenvaartuig 223. verbond 224. gevaarte 226. wildpastei 228. voorteken 230. regenboog 232. belangrijke gebeurtenis 235. man van ervaring, die zijn kennis alleen aan ondervinding ontleent 238. melkklier 240. kinderspeelgoed 241. zeevis 242. Am. schrijver en dichter (1809-1849) 243. wilde haver 244. dorp in Drente 245. rivier in Nederland (centrum) 246. havenstad (China) 248. naaldboom 250. buitenl. munt 252. veerkracht 254. U Edele (afk.) 256. meisjesnaam 257. bekend persbureau (afk.) 258. kleine wig 260. op welke wijze 262. akte van verzekering 264. voornaamwoord 266. karakter 268. Ned. voetbalver, (am. 2e kl.) 269. met spoed (Lat.) 270. speelruimte 272. voorzetsel 273. de hemelsblauwe kleur 275. middagmaal 277. omelet 278. wisselloop 279. vuist-wapen 280. glazen klok 281. ideaal mens Vertikaal 1. waarnemen 2. beperkt 3. zijrivier van de Donau 4. paar 5. Griekse oorlogsgod 6. gering 7. lichaamsdeel 8. indruk van een voet 9. naam van stad, meer en kanaal (N. Am.) 10. klein hert 11. waterkering 12. tweezijdig; wederzijds bindend 14. nuffig meisje 15. loot, die in een andere boom wordt gehecht 16. onbep. telwoord 18. grap, dwaze kunst 19. jonge stier 20. heilige stier der Oude- Egyptenaren 22. bundel aaneengeregen papieren 23. meisjesnaam 24. zoon van Adam 27. draaiende kap op schoorsteen 30. maatlat 33. verdriet 35. larve van vlinders 37. eerbetoon 38. eetketel 40. buitenl. munt 41. vlak waarlangs iets afgesneden is 43. snavel 45. indien 46. koor 48. baarsachtige vis 49. sleuf, kras 51. voorbij, geëindigd 54. langer worden 55. japon 57. vlegelachtig 58. bep. open vaartuig 61. laag schoven op dorsvloer 62. dampkring 63. leiding (fig.) 64. plaats en rivier (W-Duitsland) 65. reeks 66. spruit 67. verpakking 68. danspartij 70. rivier in Nederland 73. bep. vochtmaat 76. oude vrouw 77. naam van eiland en zee (Indon.) 78. pamflet, schotschrift 80. vlek 82. omwentelingslichaam 84. weekvinnige vis 85. solozang (o.a. uit opera) 86. kledingstuk (vr.) 87. eenvoudig, onnozel 89. Bijbelboek (afk.) 91. bep. insekt 93. stronk, struik. 94. loofboom 96. benauwdheid 97. zwaar takel 100. (in bep. uitdr.) weg 102. slim, glibberig 106. bep. plant 107. nieuwe wereldtaal 108. bloedvat 109. afgunst 111. steuntouw 113. voertuig 115. eensluidend afschrift 117. zwaardwalvis 119. voegwoord 120. klap 121. nieuw (Gr.) 123. bep. intern, sportgebeurtenis (afk.) 125. bewoner van bep. Noord, landstreek 127. meertandige vork 128. schurk 130. dichterbij 131. drijfveer 133. bep. populier 134. naam van volksstam op N-Zeeland 136. Kanton (Zwitserland) 138. bep. toon 139. scharnier van een hengsel 141. oppergezag; kostbaar 142. drijvende woning 144. havenstad (Finl.) 152. saai 153. scheidsrechterlijke beslissing 154. vrijplaats bij. bep. spel 156. houten kom 157. slordige vrouw, slons 158. loon (o.a. van scheepsvolk) 160. naam van eilandengroep (Gr. Oceaan) 161. drenk- en waadplaats 163. bijwoord en voegwoord 164. voorzetsel 165. tweestemmig gezang 167. min 168. klein soort dagvlinder 169. lidwoord 171. naijver, twist 172. toevluchtsoord 173. voorwerp van spot 175. handtekening voor gezien 176. sierdek 178. stad in Vietnam 179. interval van 9 tonen (muz.) 181. arme drommel, schooier 182. bep. oliehoudend gewas 184. afbakeningsboei 186. zacht 188. inwoner van Europ. land 189. lange afstand 191. buitenl. munt 192. alom, naar alle kanten 195. bep. kleine eend 198. contramerk, soort pauze kaartje 201. boetedoening 202. Zuid. Amer. papegaai 203. bep. rang in theater e.d. 205. hardheid v.d. grond door vorst 207. voegwoord 208. één der zoons van Noach 210. bep. zeilschip 212. kort geleden 214. groot ongeluk 215. soort platvis 216. staart van een komeet 218. plotselinge lendenpijn 220. rekel 222. bep. gewicht 223. prov. van- en stad in Spanje 224. kunstgreep 225. uitvlucht 227. ruw en ongebleekt 229. bep. boonvormige klier 231. middenstuk v.e. vliegtuig 233. rust 234. godin v.d. dageraad (Gr.) 236. blaar t.g.v. bep. ziekte 237. plaats in Zweden 239. rivier in W-Duitsland 247. godin v.d. natuurkracht (Egypte) 248. Franse modekoning 249. inzetraam van gaas 251. rekening 252. wijze van eredienst 253. stad in Z-Frankrijk 255. bep. ritmische beweging 256. denkbeeld 259. bep. staatsbedrijf (Afk.) 260. eendagsvlieg 261. bep. zoogdier 263. onderscheiding 264. hebzuchtig naar iets verlangen (fig) 265. buisje van zacht metaal m. dopsluiting 267. zeehond 269. ongezouten 270. verkeerd 271. ratelpopulier 273. onheilaanbrengende godin (Gr. Myth.) 274. register 276. voordeel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9