VERSCHURES SCHEEPSWERF NEEMT NIEUWE KANTOREN IN GEBRUIK SPUITFESTIJN BIJ DE KLOP I Mej. Ria Fijen en Mevr. Kloppenbrug in het nieuwe kantoor. Individualisme is een schone zaak mits het teamverband en de onderlinge samenwerking navenant zijn. Dat is het uitgangspunt geweest van directie en leiding van Ver- schure's Scheepswerf toen besloten werd tot een concentratie van het complete ,,Buitengebeuren". Bedrijfsleider, de heer Nagel en de staf buitenwerk, de werk voorbereiding, produktieplanning en een fonkelnieuwe telefoon centrale, zijn sedert donderdag, 3 april 1969, toen de heer Bax de officiële opening verrichtte, in een nieuw semi-permanent gebouw ondergebracht. De indeling van de kantoorruimten is zo, dat daardoor alleen al een flinke stoot in de goede richting gegeven is, waarbij de no dige aandacht besteed is aan licht, lucht en sanitaire voorzie ningen. De vormgeving is strak en eenvoudig, maar vormt met de toe gepaste kleuren toch een aantrekkelijk geheel, waarin het goed werken is. Bij zijn dankwoord aan de directie deelde de heer Nagel ook schouderklopjes uit aan de onderhoudsdienst en onderaanne mers voor hun aandeel in de totstandkoming van dit gebouw, waarmede een verbetering in de coördinatie van de werkzaam heden beoogd wordt. Onze indruk is, dat de mogelijkheden daarvoor nu alleszins aan wezig zijn. I T" Drie standaardzuigers, nl. 1 I.H.C.-Giant 2300 en 2 I.H.C.-Beaver Masters gaven enkele weken geleden gedrieën een spuitfestijn in de werfhaven van De Klop. Ï5l£« J'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12