BIJ DE KLOP OUDERAVOND MET TENTOONSTELLING Op 11 april jl. werd in de kantine van De Klop een ouderavond gehouden. Ouders en leerlingen van de bedrijfsscholen scheepsbouw en machinebouw waren hierbij aanwezig. Aan deze ouderavond was gelijktijdig een tentoonstelling verbonden. Ir. C. de Groot opende de avond en wees op het grote belang, dat zowel het bedrijf als de leerlingen hebben bij een goede vakopleiding. De heer C. M. van Loon, directeur van de Streekschool voor de Nijverheid te Dordrecht gaf een uit eenzetting over de inhoud van het onderwijs en wendde zich met enkele raad gevingen tot de ouders. In de pauze was er gelegenheid tot een gesprek met de docenten van de school en met de leermeesters van het bedrijf. Dit heeft tot prettige contacten en tot weder zijds begrip geleid. De leerlingen hebben zich verdienstelijk gemaakt door koffie met gebak aan de bezoekers aan te bieden. Vervolgens werden twee films vertoond. De eerste vertoonde in kleuren Nederland in vogelvlucht, de tweede film ging over de baggermolen Namur, die indertijd bij De Klop gebouwd werd en die nu bij Wilhelmshaven bergen werk verzet. De werkstukken, gemaakt door de leerlingen, fotomateriaal en drukwerken waren overzichtelijk opgesteld en velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt dit te bezichtigen. Een bijzonder fraai werkstuk was het bedieningshuis met interieur en bedieningspanelen van de Giant 2300, nauwkeurig op schaal 1 2 gebouwd. De avond, die als zeer geslaagd kan worden beschouwd, werd besloten met een rondleiding over het bedrijf. 's Zaterdagsmorgens is de tentoonstelling geopend geweest voor genodigden en publiek. Men heeft ook die morgen niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. VtSOIEF

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13