OPLOSSING a mm STAND PER 1-5- 69 KRUISWOORDRAADSEL WERK ONDER HANDEN Hiernaast ziet U de juiste oplossing van het kruiswoordraadsel uit het aprilnummer. Waarschijnlijk hebben wij niet alle lezers kunnen laten weten dat in de opgave één foutje was ge slopen, n.l. bij 264 horizontaal, dat „gebaarde haver, vloghaver" moest zijn in plaats van „voornaamwoord". Wij zullen dan ook die op lossingen, waarin hierdoor een fout is ontstaan, goed rekenen. In het volgende Zeskant zullen wij de prijswin naars bekend maken. Nr. Naam Omschrijving Bedrijf Stadium 716 Maria Carolina Cutterzuiger 8000 pk SK Te water 719 Free Enterprise IV Veerboot, 280 auto's Gusto Proefvaart 1200 passagiers 724 Rotsbreker Veco Beproeving 726 Choctaw Drijvende kraan, 500-800 t Gusto Beproeving 741 Drijvende kraan, 500-800 t Gusto In aanbouw 746 W. D. Gateway Sleepzuiger, 6100 m3 SK In aanbouw 747 Sleepzuiger, 5500 m3 Gusto In aanbouw 748 Brisar Cutterzuiger, 2300 pk Klop Beproeving 749 Cutterzuiger, 2300 pk Klop In aanbouw 753 Sleepzuiger, 6000 m3 SK Tekenkamer 754 Sleepzuiger, 11.300 m3 SK Tekenkamer 755 Free Enterprise V Veerboot, 280 auto's, Gusto Tekenkamer 1200 passagiers 756 Drijvende booster, 2300 pk Klop Beproeving 757 Cutterzuiger, 2300 pk Klop In aanbouw 758 I.H.C. Omnibarge, 450 m3 Veco In aanbouw 759 I.H.C. Omnibarge, 450 m3 Veco In aanbouw 761 Sleepzuiger, 10.000 m3 SK Tekenkamer 771 Cutterzuiger, 3300 pk Klop In aanbouw 772 Cutterzuiger, 4600 pk Klop In aanbouw 773 Cutterzuiger, 2300 pk Klop In aanbouw 774 Cutterzuiger, 2300 pk Klop In aanbouw 775 Sleepzuiger, 2500 m3 Veco Tekenkamer 776 Sleepzuiger, 6000 m3 SK Tekenkamer 777 Emmermolen, 650 I. Veco Tekenkamer Diversen Verlenging „Yolanda" - Veco Verlenging „Vlaanderen XII" - Veco Reparatie „Adèle Hagenah" - Veco Baggerinstallatie sleepzuiger - Veco Polyester casco's, kleuterbaden en zwembadvloeren - Veco I.H.C. Beaver cutterzuigers - Klop en Veco Baggerinstallatie cutterzuiger - SK Baggeronderdelen, baggerinstrumenten en pijpleidingen - SK Aluminium speeltoestellen, Reparatie „Antwerpen IV" - SK Schroefasafdichtingen, Smit-M.A.N. motoren - SK Ruim 50.000 pk Smit-Bolnes motoren - Smit-Bolnes SBM-installaties, staalconstructies en een 12 poots boorplatform - Gusto.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 14