PERSONALIA IN MEMORIAM DE KLOP In dienst getreden: 7- 4-'69 J. L. A. Jansen - IJzerwerker 14- 4-'69 A. v.d. Dool - l.l. IJzerwerker 21- 4-'69 M. L. A. Danel - Kantoorbediende 21- 4-'69 M. J. A. Otten - IJzerwerker Gepensioneerd: 18- 4-'69 A. Blom - Machine-bankwerker Geboren: 12- 4-'69 Hendrik, zoon van P. Verwey en J. Verhoef 22- 4-'69 Alice, dochter van A. Visser en J. A. Verheul 22- 4-'69 Maria, dochter van A. W. de Jong en M. Dekker 23- 4-'69 Annelies, dochter van J. Koppelaar en N. de Jong Overleden: 13- 4-'69 M. Batenburg - IJzerwerker 18- 4-'69 L. Dekker - Transporteur GUSTO In dienst getreden: 31-3-'69 J. Drabbe - montagewerker Mont. P.C. 31 -3-'69 E. T. Schoemaker - lasser S.B. 31-3-'69 M. D. Lemson - hulpkoperslager Koperslagerij 1 -4-69 Mej. I. Verbeeck - secretaresse S.B.M. Inc. 1 -4-69 A. A. A. Meyers - lasser Mont. P.C. 1 -4-69 J. M. van Seeters - hulpkoperslager Koper slagerij 2-4-'69 H. M. den Houting - hulpijzerwerker S.B. 7-4-'69 A. J. v.d. Most - lasser S.B. 7-4-'69 J. Verdu Escandell - transporteur M.B. 8-4-'69 Mej. A. Guis - assistente Algemene Dienst 8-4-'69 E. C. van Surksum - l.l. metaalbewerker S.B. 8-4-'69 J. A. v.d. Brug - ijzerwerker/afschrijver S.B. 14-4-'69 W. van Dijk - hulpijzerwerker S.B. 15-4-'69 B. de Groot - hulpijzerwerker S.B. 15-4-69 A. Perez Guerrero - hulpkoperslager Koper slagerij 21-4-'69 Mej. E. M. E. de Haas - typiste S.B.M. Inc. 21-4-'69 G. Plantinga - bankwerker aan boord M.B. 21-4-'69 J. P. M. v.d. Hoeven - transporteur S.B. 21-4- 69 D. de Witte - transporteur S.B. 21-4-69 Mej. A. H. Jorens - recept/telefoniste Tel. centrale 21-4-'69 W. M. van IJzendoorn - hulpijzerwerker S.B. 21 -4-'69 A. Vos - hulpijzerwerker S.B. 21-4-'69 J. Holtrop - volontair Bedr. bur. S.B. 22-4-'69 A. H. Meulemans - hulpijzerwerker S.B. 23-4-'69 P. H. M. Speelmeyer - hulpijzerwerker S.B. 28-4-'69 A. Kalkman - ijzerwerker S.B. 28-4-'69 A. Breedijk - meewerkend praktikant S.B. 1-5-'69 M. H. Heilbron - rondslijper M.B. Terug uit militaire dienst: 28-4-'69 G. Kars - fraiser M.B. Gepensioneerd: 30-4-'69 C. L. Koster - baas S.B. Gehuwd: 24-4-'69 B. de Jong met C. Bak 8-5-'69 M. van der Schouw met J. de Jong 10-5-'69 J. J. Kokje met N. Huygen 16-5-69 P. Wolters met J. van Bossum 17-5-'69 M. G. Wagenaar Hummelinck met A. C. Langelaar Geboren: 26-3-'69 Karin, dochter van B. Berkhout en F. L. Berkhout-Kerst 28-3-'69 Pauline Pietertje, dochter van K. van Dam en J. J. van Dam-Visser 28-3-'69 Cornelis Arnoldus Adrianus Johan, zoon van A. A. van Dinteren en P. J. M. van Dinteren- Verhoeven 30-3-'69 Juan Antonio, zoon van J. Rivera Guzman en I. Boza del Valle 31-3-'69 Monica, dochter van H. P. Buter en P. Buter- van Kraakman 1-4-'69 Jolanda, dochter van M. Palyama en A. A. Palyama-Nieberg 3-4-'69 Huibert Leendert Pieter, zoon van L. C. Om- mering en E. H. M. S. Ommering-v.d. Weyden SMIT-BOLNES In dienst getreden: 31-3-'69 M. Muller - bankwerker D.M. 15-4-'69 D. A. M. Jonas - monteur E.M. Geboren: 27-3-'69 Leonie, dochter van J. Peute en J. Jongejan 17-4-'69 Sjoerd Pieter, zoon van W. van Dijk en P. Beukelman SMIT KINDERDIJK In dienst: 17-3-'69 K. Meijer - Lasser 18-3-'69 A. Spisak - Machinefabriek 24-3-'69 T. A. Klop - IJzerwerker 24-3-'69 J. Heijstek - Machinefabriek 8-4-'69 A. J. Datema - Leerschool machinefabriek 10-4-'69 C. den Boer - Correspondentie 14-4-'69 B. de Ruyter - Metersmit 21-4- 69 C. Groot - Tekenkamer baggersmit 21-4-'69 J. A. Klop - Aan en afbouw 21-4-'69 D. de Groot - Ketelmakerij noord Uit militaire dienst: 21-4-'69 C. Slagboom - Correspondentie Met pensioen: 18-4-'69 C. den Boef Geboren: 22-3-'69 Elisabeth, dochter van D. v.d. Hengel en A. Dam 5-4-'69 Cornelis, zoon van W. P. den Boef en L. C. Vercouteren 18-4-'69 Enrique José, zoon van Bascuas Garcia en M. del Carmen Castro Cedron 15-4-'69 Wilhelmina M., dochter van F. Rekoert en C. H. Jansen van Galen Gehuwd: 9-4-'69 J. v. Rijswijk en P. Verweij Overleden: 5-4-'69 I. de Jager, 76 jaar 14-4-'69 J. H. van Wijnen, 81 jaar VERSCHURE In dienst getreden: 1-4-'69 Mevr. Vroonland - Ramler ponstypiste Mech. administratie 1-4-'69 A. J. K. Jacobs - rep. bankwerker afd. Oranje- werf 8-4-'69 Mej. J. C. Hollands - cantinejuffrouw afd. Meeuwenlaan 21-4-'69 Mej. W. J. C. de Roo, cantinejuffrouw, afd. Scheepswerf 22-4-'69 Ben Chaib Mimoun, polyesterwerker afd. Polyboat 23-4-'69 Hassan Bakkioni - polyesterwerker, afd. Poly boat 23-4-'69 Ayari Bouchaib, polyesterwerker afd. Polyboat 23-4-'69 Mohamed Amar Hamadi, polyesterwerker afd. Polyboat 24-4-'69 B. M. B. Kaddan Mohamed - polyesterwerker afd. Polyboat 28-4-'69 Ama Mohamed Abdallah, polyesterwerker, afd. Polyboat Gehuwd: 25-4-'69 R. Krijgsman en R. Rubeling 25-4-'69 Th. van der Horst en M. de Graaf Gepensioneerd: 10-4-'69 W. J. Buis - Stellingopzichter Geboren: 20-3-'69 Claudia, S. J. M., dochter van H. Hoogen- boom en C. Dijkema (D.M.N.) 28-3-'69 Huib Klaas Pieter, zoon van J. F. Klaassens en R. J. Haasbroek 3-4-'69 Elizabeth Maria, dochter van C. Berkhout en E. Aker M. BATENBURG Na een langdurig ziekbed overleed op 13 april jl. op 61-jarige leeftijd onze medewerker Maarten Batenburg. Als ijzerwerker bij De Klop heeft hij zich vele jaren verdienstelijk gemaakt en wij hebben hem leren waarderen als een goed vakman. De laatste jaren verleende hij diensten aan de leerschool van de scheepsbouw- afdeling. Eind vorig jaar vierde de overledene zijn 25-jarig jubi leum in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en ver dere familie, die wij kracht toewensen om dit verlies te dragen. Moge het hun tot troost zijn, dat wij de nagedachtenis van de overledene in ere zullen houden. Hij ruste in vrede. L. DEKKER Hoewel wij wisten, dat hij ernstig ziek was, kwam voor ons be drijf het bericht van overlijden van onze medewerker bij De Klop, de heer L. Dekker Sr. nog vrij onverwacht. In september van het vorig jaar is Dekker ziek geworden en op 18 april jl. kwam een einde aan zijn leven. Hij werd 55 jaar en was ongeveer twee jaar in onze dienst. Wij hebben hem leren kennen als een plichtsgetrouw werker, die zijn taak rustig en naar behoren vervulde. Wij zullen zijn nagedachtenis in ere houden en wensen zijn vrouw en kinderen sterkte toe in het dragen van dit smartelijk verlies.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 15