(i)erf 1e Jaargang No. 1, ja, dat staat er boven ,,de Klop mededelingen" het gloednieuwe „berichtenblad voor en van het personeel van De Klop Sliedrecht". Welkom, óók op de schrijftafel van Argus, die niet zal nalaten ook dit mededelingenblad met argusogen te lezen. Er dwarrelde nog meer op ons bureau deze maand: een kranten knipsel, waarin verslag werd gedaan van de meningen van de Argus Research Corporation over de economische situatie in Amerika. Alles goed en wel, maar daarmee houdt deze Argus zich niet bezig. Dat gaat ver boven zijn I.H.C.-petje! Ook in Amsterdam wonen steeds minder gezellige mensen! Want, onder het kopje ,,Kolenfonds" meldde Verschure's Informatie brief: ,,ln overleg met K.C. en O.R. is besloten dit fonds op te heffen". Het pad van een directeur gaat niet over rozen, als wij tenminste Gusto Berichten moeten geloven. In de mededeling omtrent de komst van Ir. Van Lunteren naar Gusto wordt gezegd: ,,Tot eind april zal hij ongeveer drie dagen per week bij de Produktgroep Offshore en de overige dagen bij de Produktgroep Bagger in Kinderdijk verblijven". Vrije dagen worden hem niet gegund! Voor de attractie van dit seizoen zorgde de Personeelsvereniging van Smit Kinderdijk met de propaganda-avond van de ANWB. .Tevens zullen er twee films vertoond worden, waaruit de voertuig- technische aspecten naar voren worden gehaald". Drie-dimensionele films dus! Je kunt geen gesprek of lezing of debat van een politieke partij horen tegenwoordig, of er wordt kwistig gegoocheld met het be grip „inspraak". Bij Gusto weten ze er alles van, zo kwam ons ter ore. In verband met verbouwingen hebben afdelingschefs daar plattegronden rondgedeeld, zodat hun ondergeschikten konden uitmaken hoe zij het liefst de afdeling zouden indelen. Voor de beste inzender was er een prijs. Wellicht slaagde deze „inspraak" beter dan die op het politieke toneel! Bij Verschure waren parkeermoeilijkheden, aldus Verschure's Informatiebrief. Op het terrein Meeuwenlaan mag buiten de toe gewezen parkeerplaatsen niet geparkeerd worden. Bezoekers kunnen parkeren op de plaatsen, die aangeduid zijn met het bordje „Bezoekers". En dan vertelt de Informatiebrief: „Wij begrijpen niets van de „Bordjesstorm" die even in alle hevigheid gewoed heeft". Wij begrijpen niets van deze zin, maar daar moet wel wat aan de hand zijn geweest Bij Gusto houden ze van in het groot doen. Vertelden wij vorige maand van de vol-automatische-frankeermachine-met-brieftoe- voer-en-enveloppen-sluitinrichting, die 6000 brieven per uur kan verwerken, nu deelde Gusto Berichten mede, dat er een nieuwe fotocopieermachine is gekomen, die maximaal 1800 fotocopieën per uur kan maken. „De oude machine, die een capaciteit heeft van maar 400 copieën per uur is verhuisd naar de Projecten afdeling". Daar heeft men meer aan koppie, koppie dan aan veel kopieën. Niet ten onrechte kijken sommigen op tegen dat nieuwe wonder- apparaat van deze tijd: de computer, deze rekenmoloch, deze ongekroonde elektronenkoning. Lees maar wat er over staat in de Gusto Berichten over de girale betalingsmethode: „Onze mede werkers die nu nog per week betaald moeten worden, ontvangen hun geld op de gebruikelijke manier. Nadat de computer zo tegen het einde van dit jaar ons zal toestaan hen per 4 weken te be talen Alsjeblieft! Wie is de baas? Die grijze kast! U weet het: in Kinderdijk werden indertijd de bedrijven van ,,L. Smit Zn" en ,,J. K. Smit" samengevoegd tot Smit Kinderdijk. Dit samengaan betreft blijkbaar niet alleen werven en fabrieken maar ook de woningen. Onder het kopje „Woningruil" stond er in het Smit Nieuws: "Eén onzer medewerkers woont in een eensge- zindswoning in Plan Kinderdijk te Alblasserdam en zou liever..." Wij begonnen deze maand met „de Klop mededelingen" en ein digen er ook mee. In de eerste aflevering van dit blad stond ver meld wanneer de bedrijfsvakantie is dit jaar. Dit was niet zo zeer bedoeld voor de Kloppers die het al wisten, maar: „voor degene die in het kort in dienst zijn gekomen". Een zomerse boel daar bij De Klop! Knapen in korte broek en minimeisjes! ARGUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16