HET ZESKANT IN MEMORIAM G.VAN WEELDEN INHOUD MEI 1969 In memoriam G. van Weelden66 Ons werken in 1968 67 Werk aan de winkel: Standaard emmermolen71 Sleepzuiger verlengen71 Modernisering van tinmolens in Indonesië 72 Kunst uit schroot73 Jubilea74 Klop Expo '6975 Verschures Scheepswerf neemt nieuwe kantoren in gebruik 76 Spuitfestijn bij De Klop76 Ouderavond met tentoonstelling bij De Klop 77 Oplossing kruiswoordraadsel78 Werk onder handen, stand per 1-5-'6978 Personalia79 In memoriam79 Van andermans (w)erf80 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), Lassen is op onze bedrijven een veel voorkomende beziqheid, maar deze man last „kunst uit schroot". Meer hier- BIJ DE VOORPAGINA over op blz. 73. In de avonduren van vrijdag 18 april bereikte ons de droevige mededeling van het plotselinge overlijden van de heer GIJSBERT VAN WEELDEN Adjunct-Directeur van Motorenfabriek Smit Bolnes N.V. Gedu rende bijna 23 jaar is de heer Van Weelden verbonden geweest aan L. Smit Zn.'s Scheeps- en Werktuigbouw N.V., waar hij een snelle promotie maakte in de bedrijfsleiding. Toen in Zierikzee de nieuwe motorenfabriek werd opgericht werd aan hem de taak toevertrouwd de bouw te verwezenlijken en werd hij aangesteld als bedrijfsleider en adjunct-directeur van dit bedrijf. Nu, na ruim dertig jaar trouwe dienst in deze bedrijven is hij op de leeftijd van 53 jaar van ons heengegaan. Wij lijden hierdoor een groot verlies. Velen van ons zullen zich zijn enthousiaste werkkracht, zijn volledige inzet, zijn humor en zijn medeleven met het wel en wee van het bedrijf en van ieder, waarmede hij in aanraking kwam, blijven herinneren. Ook buiten dit bedrijf had de heer Van Weelden zich door zijn veelzijdige belangstelling een plaats verworven in de gemeen schap en vervulde daarin verschillende belangrijke functies. Onze deelneming gaat uit naar Mevrouw Van Weelden en wij wensen haar de kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Ir. W. M. Burck. Directeur Smit Bolnes

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2