SLEEPZUIGER VERLENGEN STANDAARD EMMERMOLEN Alg. plan Stanbuck U weet het, al langer dan een eeuw bouwen wij emmermolens. De ervaring hiermede verkregen én de kennis van de ervaringen van anderen: d.w.z. de gebrui kers van onze produkten, leid den ertoe dat door onze colle ga's van De Klop de „I.H.C. Stanbuck" werd ontworpen, een serie van vier standaard-emmer- molens, met emmerinhouden van resp. 325 liter, 400 liter, 500 liter en 650 liter. Voor een klant in Italië gaan wij een „I.H.C. Stanbuck 650" bou wen, maèr, met verzwaarde 500 liter emmers om te werken in extra zware en rotsachtige grond. In deze molen, waarvan de pon tonlengte en -breedte resp. 46,50 m en 9,50 m bedragen, wordt een totaal vermogen geïnstal leerd van ongeveer 600 pk. De normale baggerdiepte is 14 m. Deze standaardmolen zal bij Ver schure worden gebouwd. .Vlaanderen XII" Nog een karwei voor onze collega's in Amsterdam is de verlen ging van de sleepzuiger Vlaanderen XII (CO 1.5208). Dit in 1959 gebouwde, 73,60 m lange en 14,00 m brede schip heeft een laadruiminhoud van 1800 m3. De sleepzuiger wordt twee klepvakken langer gemaakt, terwijl op het schip ook nog andere moderniseringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Het nieuwe tussenstuk moet 1 augustus a.s. klaar zijn, zodat men bij Verschure meteen aan de slag kan, wanneer de Vlaanderen XII daar voor de grote opknapbeurt arriveert. iet'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7