Cf MODERNISERING VAN TINMOLENS IN INDONESIË 1 Uit het foto-archief van Conrad-Stork wist men deze foto op te diepen van de tinbaggermolen ,,Rambat", kort voor het verslepen naar het toen malige Ned. Indië. 2 Nog een archieffoto, de stoomtinmolen „Tempi- lang". werk aan de winkel De namen Rambat en Tempilang zullen waarschijnlijk alleen nog bij onze oudere lezers een sfeer van herkenning en herinnering oproepen. Het zijn twee tinbaggermolens, die ver vóór de Tweede Wereld oorlog resp. door Conrad-Stork en Gusto voor Indië werden gebouwd. Dat deze molens nu weer ,,in het nieuws" zijn komt, omdat thans, na langdurige onderhandelingen aan ons de op dracht is gegeven voor het uitvoeren van zogenaamde rehabilitatie werkzaamheden aan deze molens, d.w.z. het geven van een „grote beurt". Onderzoek in 1964 Eind 1964 bezocht een team van experts van onze bedrijven waar toen ook Conrad-Stork bij hoorde de eilanden Bangka. Belitung (het voormalige Billiton) en Singkep in Indonesië om rapport uit te brengen over de toestand, waarin het materieel voor de tinwinning zich bevond. Het valt gemakkelijk te begrijpen, dat de omstandigheden tijdens en vlak na de Wereldoorlog niet bevorderlijk waren voor het in goede staat houden van de tinmolens en bijbehorende installaties. Dit had natuurlijk een zeer nadelige invloed op de produktie. In het kader van de internationale hulp aan Indonesië werd een programma vastgesteld voor reparatie en modernisering van de apparatuur voor het winnen van tinerts. Als eerste zullen nu de Rambat en de Tempilang onder handen worden genomen. Beiden behoren tot de elf tinmolens, die bij en op het eiland Bangka in bedrijf zijn. Landmolen en zeemolen De Rambat is een landmolen, d.w.z. een die werkt in een vallei. In het Haarlems Dagblad lazen wij: „De Rambat werd in 1927 door de N.V. Werf Conrad aan het Departement van Koloniën geleverd. Deze door stoom aangedreven tinbaggermolen, uitge rust met „tafels", was een van de weinige door Conrad gebouwde tinmolens, die over de oceanen naar de plaats van bestemming, het eiland Bangka, werd versleept. Als de jaarproduktie op onge veer 2 miljoen m3 is te stellen, dan had de Rambat in deze 40 jaar een kanaal van 40 meter breedte en 12 meter diepte kunnen graven met een lengte van 1850 km, een afstand van Amsterdam tot ruim voorbij Rome". De Tempilang is een zeemolen, die werkt in het ondiepe water voor de noordkust van Bangka. Hier ligt een rijk ertsterrein, maar door de slechte conditie van de molen is de produktie laag. Samenwerking De Rambat en de Tempilang hebben beide een stoominstallatie, maar zullen worden verbouwd tot diesel-elektrische molens. Een gedeelte van het omvangrijke herstelwerk zal in Indonesië worden uitgevoerd door de werkplaatsen van de tinbedrijven aldaar, vol gens onze tekeningen. Onze leveranties, die geschieden in sa menwerking met Conrad-Stork, omvatten een groot aantal onder delen. Zo krijgt de Tempilang een nieuw ponton van 64,20x16,68 m, een nieuwe emmerladder, een nieuwe emmerketting en een nieuwe centrale lier, om enkele grote stukken te noemen. Voor de economie van Indonesië is de ontwikkeling van de tin winning op Bangka, Belitung en Singkep van groot belang. Door het uitvoeren van het rehabilitatiewerk aan de tinbagger molens Rambat en Tempilang dragen wij met onze jarenlange ervaring op het gebied van constructies voor de tinwinning een flink steentje bij! Singapore BORNEO BANGKA Bandjarmasii SUMATRA BELITUNG JAVA 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8