KUNST UIT SCHROOT Mr'Jr 1 "Ik zie Never de zee dan de bergen". Dat zegt de kunstenaar Heinz Mader, die gebo ren werd in een dorpje temidden van de Oostenrijkse bergen. Wij zijn bij hem op bezoek in zijn atelier in Amsterdam. Op de grond liggen brokjes, staafjes en plaatjes ijzer. Groot en klein, plat en gebogen, dik en dun. Het is niet zo moeilijk deze stukken te herkennen: restjes plaat, afval van schaar en brandmachine. Inderdaad! Op de werf van Verschure ken nen ze Heinz Mader al een paar jaar. In het begin is er wel eens gelachen als hij rondscharrelde in de schroothoop, op zoek naar voor hem bruikbare stukken en stuk jes. Maar nu is hij zo op de werf ingeburgerd, dat men zich bezorgd maakt als hij een paar maanden niet komt. In dat geval heeft Heinz Mader het druk met ander werk. Voor Mo numentenzorg bijvoorbeeld. Want behalve kunstenaar, die op geheel eigen wijze sculp turen brandt en last uit afval van „onze" van zee als Oostenrijk. Amsterdam werd zijn woonplaats èn werkplaats. Tot oktober verleden jaar was de kunstenaar leerkracht handenarbeid bij de werkende jeugd. Nu staat hij weer op eigen benen om zich geheel te wijden aan zijn beelden en com posities in hout, beton, polyester en ijzer. Strakke, functionele voorwerpen hebben zijn voorkeur. Zijn scheppingen zijn even wichtig en allerminst agressief. „Alles bij jou is zo rond", zeggen zijn critici wel eens. Heinz Mader beschouwt dit als een com pliment. „Ik heb nu eenmaal geen explosief karakter", merkt hij kalm op. Succesvolle expositie Als medeoprichter van de GROEP K2 nam de kunstenaar onlangs deel aan een kleine expositie in Amstelveen. En daarna in En schede. De leden van GROEP K2 verdienen hun brood als b.v. ambtenaar, paedagoge, bioloog. De kunst komt voor hen dus nood zakelijkerwijs op de tweede plaats. In hun vrije tijd willen ze daarom „kunst in het kwadraat" trachten te bereiken. Vandaar de naam van de groep! 2 scheepsbouw is hij een schrijnwerker van formaat. Dat heeft hij van z'n vader, die meestermeubelmaker was en van wie hij al le kneepjes leerde over een goed stuk meubelmakerswerk en het restaureren van antiek. Twee jaar op zee In Salzburg was Heinz Mader leerling en later medewerker van de beeldhouwer prof. Gustav Resatz, wiens „Werkstatte" dik wijls grote en belangrijke opdrachten uit voerde voor kerken, etc. Later werkte hij in Zwitserland en Italië. Toen koos hij het ruime sop en gedurende een paar jaar voer hij als scheepstimmerman op Zuid Amerika. Sindsdien zegt hij met overtuiging „ik zie liever de zee dan de bergen". Toch koos hij weer het vasteland, maar niet zo ver Natuurlijk interesseerde ons op de tentoon stelling het meest de ijzeren composities van Heinz Mader. Er waren vijf te bewon deren, heel prozaisch en nuchter genoemd „IJzer I", „IJzer II", „IJzer III", enz. Dit is welbewust gedaan, om de toeschouwer niet een bepaald idee op te dringen. „De men sen moeten er zelf maar wat in zien, naar gelang hun gevoel of stemming", zegt de kunstenaar. Zijn verrassende, ijzeren kunstwerken vin den waardering, want de op de expositie tentoongestelde werkstukken vonden gre tige kopers. Intussen peinst Heinz Mader, die door een kunstcriticus eens genoemd werd de „ar tistiek begaafde ambachtsman", in zijn ate lier over nieuwe composities. En hij droomt van eenmaal een grote op dracht voor de verfraaiing in of bij een nieuw gebouw. Zijn materiaal is het afval van Verschure's werf, dat onder zijn handen tot nieuwe, on gedacht fraaie vormen groeit. Kunst uit schroot! Foto 2 De kunstenaar in zijn atelier in de Amster damse binnenstad, met op de grond uitge stald stukken en stukjes schroot. Foto 3 IJzer IV". Van de stukken ijzer worden al leen de allerscherpste kantjes bijgewerkt en het geheel krijgt een vernisje van blanke celluloselak. Foto 4 In dit werkstuk IJzer V", zien sommigen een eend, sommige een haan. U mag zelf kiezen. Foto 5 „IJzer I" heet deze compositie. De kunste naar laat aan de toeschouwer over het beeld een naam te geven. De reacties zijn zeer verschillend, zoals: ,,haan", „liggende vrouw", filmprojectieapparaat", „zeehond met bal op z'n neus". Zoveel mensen, zo veel opvattingen. Foto 1 Heinz Mader is regelmatig op de schroot- schuit bij Verschure te vinden om materiaal te verzamelen voor zijn composities.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9