OFFSHORE DIVISIE OP OONSTELLINGEN 3 Foto 3. Werkzaamheden op de boorvloer. Foto 4. Een laatste blik op de Sedneth II, toen wij wegvlogen. Onze produktgroep Offshore heeft zich op verschillende tentoon stellingen in de wereld gepresenteerd. Zowel op de tentoonstelling in San Diego als die in Londen was er grote belangstelling voor de I.H.C. Holland stand. Speciaal ging de aandacht uit naar de SBM boeien en over het algemeen was men onder de indruk van het aantal dat wij al hadden geleverd. De foto's geven een indruk van de stands. Foto 1. Tijdens de „International Chemical and Petroleum Engi neering Exhibition" gaf ook Nederlands gevolmachtigd Minister Z.E. Mr. P. C. Witte blijk van zijn belangstelling voor het hef- eiland Cowrie One. U ziet hem tussen onze mensen, als tweede van links. Foto 2. I.H.C. Holland op de „Offshore Exploration Exhibition" in San Diego met op de voorgrond het model van de lie de France. I.H.C. holland offshore division

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 13