PERSONALIA MET VERSCHURE'S OUD-GEDIENDEN OP STAP IN MEMORIAM DE KLOP In dienst getreden: 28- 4-'69 W. T. M. van Eldijk - IJzerwerker 28- 4-'69 J. J. de Haas - IJzerwerker 1- 5-'69 A. M. Bak - Organisator 5- 5-'69 A. Verschoor - l.l. - Bankwerker 19- 5-'69 G. Goedhart - l.l. IJzerwerker In militaire dienst: 9- 5-'69 T. G. A. Verwaaijen - IJzerwerker 30- 5-'69 D. Boer - Bankwerker Gepensioneerd: 9- 5-'69 C. van Leeuwen - Brander Geboren: 19- 5-'69 Hendrik, zoon van C. H. v.d. Berg en K. C. Lemmen Overleden: 19- 5-'69 K. v.d. Vlies - Transporteur GUSTO In dienst getreden: 5-5-'69 H. C. de Bok - hulpijzerwerker SB 12-5-'69 M. C. M. Fens - montagewerker Mont. F.P. 12-5-'69 P. Sanstra - ijzerwerker SB 12-5-'69 M. Zadurogulari - revolverdraaier MB 12-5-'69 R. Duine - bedrijfsverpleger Med. Dienst 19-5-69 A. J. Bruurmijn - lasser Mont. F.P. 19-5-69 V. Rodriguez Gomez - lasser SB 20-5-'69 N. Verbeek - montagewerker Mont. F.P. 2-6-'69 F. J. Leloux - medewerker Personeelszaken 2-6-'69 Mevr. L. F. Bergsma - typiste Corr. 2-6-69 Mej. P. E. van der Heuvel - assistente Alg. Dienst Terug uit militaire dienst: 19-5-69 H. J. P. Dickhoff - tekenaar Projektenbureau Naar militaire dienst: 9-5-'69 W. de Vries - ijzerwerker SB 13-5-'69 G. H. Over de Vest - machinebankwerker MB Gehuwd: 5-5-'69 V. del Rio Corbera met J. G. van Poeljé 22-5-'69 J. Lemson met A. La Grouw 30-5-'69 J. H. van Hemert met G. M. van der Steen Geboren: 25-4-'69 Hans Peter Wilhelm, zoon van A. G. Woznitza en J. F. L. Woznitza-van der Spek 29-4-'69 Martin, zoon van B. G. Groeneweg en M. Groeneweg-Breure 2-5-'69 Panagiotis Pieter, zoon van A. Bintevinos en C. A. Bintevinos-Krommenhoek 21-5-'69 Richard, zoon van A. Kalkman en F. Kalkman- de Koster 24-5-'69 Paul Johan, zoon van E. J. van Dijk en J. E. van Dijk-Wennink SMIT-BOLNES Geboren: 8-5-'69 Maria Jeanette, dochter van M. A. Matthijsse en F. M. Kosten 23-5-'69 Pieternella Jacomina Catharina, dochter van J. Bolkenbaas en J. K. van der Have 26-5-'69 Hendrika Jakoba, dochter van W. Bontkes en S. M. Polderman In dienst getreden: 5-5-'69 A. C. W. van der Lingen, adm. medewerker BO SMIT KINDERDIJK 1-5-'69 Mej. D. Adamova, correspondentie 19-5-'69 J. A. de Jong, metersmit 20-5-'69 H. Bos, leerling lasser Uit militaire dienst: 12-5-'69 B. de Keijzer, elektricien 19-5-'69 W. Kersbergen, machinefabriek Met pensioen: 9-5-'69 A. den Oudsten 9-5-'69 J. W. Bothof Gehuwd: 8-5-'69 J. Janse en M. Zijlstra 14-5-'69 N. v. Lavieren en R. de Jong Overleden: 26-4-'69 J. Lakerveld, 78 jaar 7-5-'69 W. Borsjes, 73 jaar 19-5-'69 J. Boom, 74 jaar Geboren: 29-4 '69 Annelie P., dochter van L. H. C. v. Meerkerk en A. Kroon 5-5-'69 Cornelis H., zoon van H. L. v.d. Dool en P. ten Hennepe 4-5-'69 Saskia, dochter van A. v. Steenis en C. A. Kroon 14-5-'69 Maria del Carmen, dochter van J. Sanchez Cervera en Maria del Carmen Gallego Gomez VERSCHURE In dienst getreden: 28-4-'69 Hamed Chaib Haddou, polyester-werker afd. Polyboat 1 -5-69 Ten Brink- Spölnink E.M. ponstypiste Mech. administratie 1-5-'69 Foekema A. N. hoofdconstructeur, afd. Teken kamer Mach. Bouw Geboren: 3-5 '69 Vincent, zoon van G. van der Marck en A. Mogendorff 8-5-'69 Vincent, zoon van R. van Streepen en A. C. Commandeur Overleden: 19-5-'69 P. Sopjes, gepensioneerd Door een ernstig bedrijfsongeval overleed op 13 mei j.l. op 29-jarige leeftijd onze medewerker Hubrecht Bom. De heer Bom kwam op 12 juni 1961 als monteur in dienst van L. Smit Zn.'s Scheeps- en Werktuigbouw N.V. te Kinderdijk om zich daar vertrouwd te maken met de fabricage van dieselmotoren. Op 2 januari 1962 begon hij met zijn werk zaamheden als monteur bij Smit Bolnes, waar hij per 1 januari 1965 als onder baas werd aangesteld. Wij verliezen in hem een prettig en toegewijd medewerker, die ons bij de uitoefening van zijn functie plotseling is ontvallen. Onze deelneming gaat vooral ook uit naar mevrouw Bom, haar beide kinderen en haar familie. Wij wensen haar de kracht toe dit zware verlies te kunnen dragen. Het moge haar daarbij een troost zijn, dat wij aan hem dankbare herinneringen bewaren. Onder dit hoofd ontvingen wij van Verschure's ondernemingsraad lid, tevens lid van de kleine commissie, de heer K. Roos verslag van de op woensdag 14 mei 1969 voor de Verschure gepensio neerden georganiseerde bustocht. "Vanaf het centraal gelegen Museumplein vertrokken we met 5 touringcars naar de bloembollenvelden en Keukenhof, waarbij het aan toelichting door de chauffeurs niet ontbrak. Bij de eerste pleisterplaats het motel Holiday waar een kopje koffie met gebak werd genuttigd, kwamen de tongen pas goed los". De heer Roos beschrijft de begroetingen en de daarbij opgediepte herinneringen aan vroeger als een waar evenement. Natuurlijk moest hij veel vragen beantwoorden en vertellen hoe het nu is en vooral niet vergeten de groeten te doen (waarvan acte, red.). Leuk was het ook, toen men ontdekte dat Henk van de Berg jarig was en een spontaan ,,Lang-zal-ie-leven" werd ingezet, een hulde die bsloten werd met een walsje. Via Scheveningen ging het naar Rotterdam, waar in restaurant ..Bellevue" de lunch werd gebruikt en een wandelingetje kon wor den gemaakt in het nabij gelegen mooie park of langs de haven. De tocht werd voortgezet langs Zuidhollandse dorpen en steden naar ,,Avi-fauna", waar menigeen heeft genoten van de exotische vogels en de pracht van het park. Daar voegden ook de heer en mevrouw Donkers zich bij ons gezelschap, om het diner met ons te gebruiken. Tijdens dit voortreffelijke diner werd er door de heren Donkers en De Munnik gesproken. De laatste dankte na mens de gepensioneerden voor deze prachtige dag. Een warm applaus gold voorts Mejuffrouw Dankelman, die het geheel zo uitstekend georganiseerd had en die aankondigde, dat er in het najaar weer een reisje gemaakt zou worden. Vermoeid maar zeer voldaan kwam ons gezelschap tegen tienen in de avond weer op het uitgangspunt aan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 15