%»MAN'S (1)ERF U weet het, als er aanleiding voor is, nemen wij gerust ook ons eigen Zeskant op de korrel. Bij Gusto kent de zorg voor het personeel geen grenzen. Dat maken wij tenminste op uit de Zes kant rubriek „personalia" in het meinummer. In dienst getreden: Mej. A. H. Jorens - recept/telefoniste Tel. centrale. Als u niet weet wat u eten moet, bel Gusto! Nu wij het toch over eten hebben, de gepensioneerden bij Ver- schure, dié kunnen wat aan! In de Informatiebrief van onze Am sterdamse collega's lazen wij: „Dagje uit met onze gepensioneer den. Woensdag 14 mei bustocht naar Keukenhof, opsteken bij „Holiday Inn" te Leiden, koffietafel in Rotterdam, restaurant „Bellevue" en tot slot gezamenlijk diner in Avifauna". Dat het hen allemaal wèl moge bekomen! Niet alleen bij Verschure hebben wij krasse medewerkers, ook bij Smit Kinderdijk weten ze van wanten. In het Smit Nieuws stond deze dankbetuiging: „Langs deze weg betuig ik mijn har telijke dank aan Directie van Smit Kinderdijk, de jongens, rijperen en bejaarden van de afdeling spantenvloer voor de prachtige ge schenken, die ik heb mogen ontvangen bij mijn pensionering". Waar bejaarden nog lustig werken, hoe oud moet je dèn wel zijn als je gepensioneerd wordt! Wanneer u soms binnenkort bij Gusto moet zijn, bedenk dan, dat iedereen beslist ergens anders zit dan waar u dacht dat hij zat. Als u begrijpt wat wij bedoelen. Onder de titel „Verbouwing" ver telde Gusto Berichten onlangs: „De verbouwing op het voorkan toor vordert met rasse schreden. Omdat hun ruimte verbouwd wordt ten behoeve van het Projektenbureau, hebben de afdelingen Staalbouw calculatie en administratie inmiddels een tijdelijk onder komen gevonden op de eerste verdieping. Als dan ook nog de diverse kamers in de powerloods gereed zijn, kan er een groot scheepse verhuizing plaatsvinden: enz.". Wie waar komt laten wij hier maar in het midden. Men blijft toch verhuizen daar in Schiedam! Het is bekend, dat de bekroonde ideeën altijd onze volle aan dacht hebben, vooral om de manier waarop voor leken volstrekt onbegrijpelijke dingen worden gezegd. Het Smit Nieuws vertelde, hoe twee Smitters elk 85,kregen voor een zeer goed bruik baar idee, „waarbij van de gedachte is uitgegaan de vlakbeite! niet bij het werkstuk in te stellen, doch een apart baartje door het gat vanuit de te vlakken kant te steken! De baar is dan reeds van een beitel voorzien". En voor wie het niet snapt volgt dan de alles verklarende slotzin. „Het betreft hier o.a. het vlakken van moervlakken". Dank u! De vakanties zijn in aantocht. Nee, niet alleen de zomervakantie, maar ook de herfstvakantie. Je moet er vroeg bij zijn tegenwoordig, en daarom adverteerde Verschure's Informatiebrief met huisjes in Drenthe voor de maand oktober. „De 6-persoonshuisjes doen 40,per week, de 7-persoons 50,per week, inclusief ver warming, warm en koud stromend water, en B.T.W.!" Zou dat soms BeTer Weer betekenen? Geld maakt niet gelukkig, zegt men. Of toch? In Gusto Berichten werd in verband met de door Hemelvaartsdag gewijzigde salaris uitbetaling geschreven! „Deze blijde gebeurtenis wordt naar voren geschoven en wel naar 14 mei a.s.". Als geldje binenkomt, juicht heel het huisgezin. Over geld gesproken: bij Verschure moet je op je tellen passen, aldus de Informatiebrief. Maandloners die met vacantie gaan en hun salaris voor die tijd willen opnemen moeten dit 14 dagen van te voren opgeven „Wanneer men het vergeet of nalaat, gaat het salaris gewoon door de computer-molen". Wie maalt om z'n geld moet er dus bijzijn! In Kinderdijk is gevoetbald, tussen een elftal van de afdeling sectiebouw van Smit Kinderdijk en een elftal van Garage Wens- veen. In het Smit Nieuws werd er op zeer nuchtere wijze verslag van gedaan: „Het was een enerverende wedstrijd, welke tech nisch op zeer hoog niveau lag. De rustig leidende scheidsrechter C. v.d. Dussen had geen moeilijke taak, omdat er door beide ploegen zeer sportief werd gespeeld. Een goede, gelijk opgaande strijd, die na veel spanning en sensatie eindigde in gelijk spel (1-1). Zonder de andere spelers te kort te doen moeten wij toch de naam noemen van de middenveldspeler, deze was ongetwijfeld de uitblinker. Zijn balbehandeling mocht niet altijd perfect zijn, doch zijn vallen en opstaan was groots. Verder dient nog vermeld te worden, dat gespeeld werd met een invaller-grensrechter, om dat grensrechter Hzonder bericht van verhindering afwezig was, hetgeen is doorgegeven aan de strafcommissie. Alles bij el kaar was het een leuke wedstrijd." Niet gauw door iets uit het veld te slaan, onze Kinderdijkse collega's! „Met de schone overall, die u vandaag hebt ontvangen, zult u in verband met de komende vrije dagen één week langer moeten doen dan gebruikelijk", zo schreef Gusto Berichten. „Gelukkig zijn het maar acht werkdagen. Vrijdag de 23e ligt er weer een schone op u te wachten". Gusto Berichten maakt toch maar „overall" melding van! ARGUS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16