HET ZESKANT PRIJSWINNAARS KRUISWOORDRAADSEL 1 INHOUD JUNI 1969 Prijswinnaars kruiswoordraadsel 82 Spectaculaire verladingen bij de Offshore divisie 83 Van Bevers en Reuzen 84 Proefvaart en overdracht Free Enterprise IV in beeld 86 De Adèle Hagenah vaart weer 87 Bouw rotsbreker voor Rusland voltooid 88 Jaarfeest van Verschure's Ideeënbuscommissie 89 Kubbe N.V. Veelzijdige activiteiten 90 Mijn mening Mader Gédégé 91 Sedneth II op het Nederlands continentaal plat 92 Offshore divisie op tentoonstellingen 93 Jubilea 94 Personalia 95 In memoriam 95 Met Verschure's oud-gedienden op stap 95 Van andermans (w)erf 96 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), A. L. van der Meer (Gusto), P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), In het droogdok bij Verschure werd verleden maand de rotsbreker beproefd, die wij voor de Sovjet Unie bouwden. Meer hierover op pag. 88. Het is een mooi zoekplaatje, deze voorplaatfoto: hoeveel mensen staan er op? In het vorige Zeskant drukten wij de juiste oplossing al af. Het blijkt dat de puzzel toch nog wel vrij pittig is geweest. Niettemin hebben wij een zodanig aantal goede oplossingen ontvangen, dat wij moesten loten om de prijswinnaars aan te wijzen. De hoofdprijs van 50,is voor dhr. G. Gelderblom van Smit Kinderdijk. Prij zen van f 25,gaan naar de heren F. Bernat (Gusto), W. Redelijk heid (De Klop), A. Klijnjan (Smit Kinderdijk) en J. P. R. Smit (Ver schure). De vier prijzen van f 10,worden uitgereikt aan de heren E. G. Hadermann (Gusto), P. T. Visser (Smit Kinderdijk) en C. Ad- vokaat (Verschure) en Mevr. Bogert-Steketee (Smit Bolnes). De foto's van de winnaars ziet U hiernaast. Wij wensen hen geluk met de behaalde prijs. 4» J m G. Gelderblom, Smit Kinderdijk W. Redelijkheid, De Klop E. G. Hadermann, Gusto C. Advokaat, Verschure A. Klijnjan, Gepensioneerde Smit Kinderdijk Mevr. Bogert-Steketee Smit Bolnes J. P. R. Smit, Verschure P. T. Visser, Werkvoor- Smit Kinderdijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2