SPECTACULAIRE VERLADINGEN BIJ DE OFFSHORE DIVISIE Binnen 10 dagen is bij Gusto 2000 ton staal verplaatst. De mensen van Petrochemie hebben hiermee een geweldig karwei verricht. Op vrijdag 9 mei begon men met behulp van drie drijvende bokken het eerste gedeelte van 400 ton te verplaatsen. Het betrof hier een zogenaamd Field Terminal Platform. Dit is een op zee geplaatst ver zamel- en doorzendstation voor gas. Het gas wordt door een aantal produktieplatforms opgevangen en daar zoveel mogelijk „gedroogd". Vanaf de betrekkelijk kleine produktieplatforms wordt het gas door pijpleidingen die in de zeebodem zijn ingegraven, getransporteerd naar een Een nog gigantischer con structie voor de Offshore in dustrie werd 10 dagen later op een ponton geplaatst. Dit is een 12 poots jacket van liefst 43 meter hoog en dat aan de basis 50x45 meter meet. Het gevaarte van 900 ton moest in een dag op het pon ton worden geplaatst. Voor deze twee verladingen zijn de mensen van Petrochemie dag en nacht in de weer geweest om alles op tijd klaar te krij gen. De dagploeg is op een dag zelfs nog 's nachts te ruggekomen om verder te helpen. Een prestatie voor de ze mensen, die zo hebben doorgezet bij deze zware werkzaamheden. Foto 1. De stroppen van de grootste drijvende bok worden op één van de delen (400 ton) van het Field Terminal Platform vastgemaakt, terwijl 2 andere bokken ook geen kleintjes al aan gehaakt hebben. Foto 2. Het jacket glijdt langzaam op het ponton. U krijgt een indruk van de enorme afmetingen van dit gevaarte als U naar de mensen op de voorgrond kijkt. „centraal station", het Field Terminal Platform. Dit Field Terminal Platform zendt het gas door naar het vasteland waar het gas ver der wordt behandeld om uit eindelijk via een uitgebreid distributienet terecht te ko men bij de mensen thuis. Het Field Terminal Platform, dat i.H.C. Holland aan de At lantic Oil Producing Company aflevert, wordt in het Engelse deel van de Noordzee ge plaatst. Het heeft een totaal gewicht van 1100 ton en werd in vier gedeelten verladen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3