I PROEFVAART EN OVERDRACHT "FREE ENTERPRISE IV" IN BEELD *«3 interpose m pöreP c-sk \f -v traces In de tweede helft van mei was het zover. De „Free Enterprise IV" ging uitvaren voor de beproevingen. Na de geslaagde proefvaart vond de overdracht plaats. Hierbij een aantal foto's van deze gebeurtenissen. Foto 1 De ,,Free Enterprise IV" werd met behulp van sleepboten in de richting van Hoek van Holland getrokken. Eenmaal op koers voer de veerboot op eigen kracht verder. Foto 2 Natuurlijk moest voor de proefvaart wel het dek op het achterschip gesloten worden! Via het achterschip rijden de auto's het schip binnen. Foto 3 Zodra de ,,Free Enterprise IV" buitengaats was, werd begonnen met de ankerproeven, die zeer bevredigend verliepen. De ankerproeven zijn een belangrijk moment bij de proefvaart en de eisen die gesteld worden zijn hoog. Foto 4 De heer F. E. M. Smulders hield tijdens de overdracht een toespraak. Rechts van de heer Smulders ziet U captain Dawson naast de geestelijke staan, die het schip heeft ingezegend. Foto 5 Het moment dat de Nederlandse en de I.H.C. vlag zijn neergehaald is voorbij. De ,,Free Enterprise IV" is overgedragen, de Engelse koopvaardijvlag en de rederij- vlag worden gehesen. r*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6