DE "ADELE HAGENAH" VAART WEER hagenah iiiif Oranjewerf, begin mei 1969. Vijf maanden na die noodlottige nacht, toen het schip op de Noordzee door de Argo Chios bij een aan varing finaal in tweeën werd gevaren, lag de Adèle Hagenah op de dwarshelling. Gerepa reerd en wel! Eind verleden jaar had een bok de twee helften van de Duitse kustvaarder bij de Oranjewerf in het dok gezet. Midden februari viel de beslissing: repareren. Om deze grote reparatie-opdracht te krijgen moest er zwaar gerekend worden. Onze Oranjewerf won het felle concurrentiegevecht. Meteen gingen de branders er in, want er viel flink wat te slo pen aan de zwaar gehavende vóór en achter- Om van beide stukken weer één schip te maken was 63 ton staal nodig. Behalve dat een nieuw middenschip gemaakt moest worden, moesten ook de elektrische installatie, de betimmering, het laadgerei, en nog tal van andere zaken grondig onderhan den genomen worden. Al met al een heel kar wei, waar flink aan getrokken moest worden wilde men de afgesproken levertijd kunnen nakomen. Maar het lukte, dankzij aller in spanning. Niet zonder trots zag men een bijna nieuwe Adèle Hagenah op 17 mei van de Oranjewerf vertrekken! schipsecties. Ook de interieurs van de ma chinekamer en de onderkomens werden ge sloopt, want de wrakstukken van het schip hadden drie weken op de zeebodem gelegen, voordat ze waren opgespoord door kikvors mannen. Pas toen kon het bergingswerk be ginnen. Foto 1 Een triest gezicht, een halve Adèle" in de strop pen van de Magnus V". Foto 2 Het herstelwerk kan beginnen. Foto 3 De „Adèle Hagenah" is weer één schip. Foto 4 Als nieuw klaar voor vertrek. 'WMBURS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7