BOUW ROTSBREKER VOOR RUSLAND VOLTOOID Ondervindt men bij baggerwerkzaamheden moeilijkheden als ge volg van een rotsachtige bodem, dan kan deze rots worden losgebroken met behulp van explosieven. Maar, het boren van de gaten voor de explosieven is vooral in ruw water geen gemak kelijke opgave. Bovendien kan het gebruik van springladingen gevaar opleveren voor de scheepvaart, kademuren, havenhoof den, etc. Rotsbreken met behulp van een valbeitel is een oplos sing, die echter niet in alle gevallen snel en efficiënt genoeg is. De werkzaamheden tot uitbreiding van de haven van Kaapstad in 1938 en volgende jaren vroegen om een andere aanpak. Foto 1 Om de rotsbreker voor Rusland te kunnen beproeven werden in Verschure's droogdok twee enorme betonblokken geplaatst. Hier wordt er een even op een „bed" van banden en balken gezet. Foto 2 De rotsoreker op de beproevingsplaats in het dok. Foto 3 Nederlands-Russische onderhandelingen over het beproevings-programma. Foto 4 De Franse rotsbreker-expart van de H.A.M., Monsieur André Berméjo (links), volgt met aandacht de eerste „klapjes". Foto 5 Een van de betonblokken na de „behandeling". Het resultaat: de drijvende pneumatische rotsbreker H.A.M. 906. Dit originele baggerwerktuig is een gezamenlijk produkt van de Hollandsche Aanneming Maatschappij, van wie de idee afkomstig is, en I.H.C. Holland, die de rotsbreker bouwde. Het werken met dit vaartuig in de rotsbodem bleek zo goed te voldoen, dat na de Tweede Wereldoorlog een tweede rotsbreker van dit type gebouwd werd, de H.A.M. 907, die geschikt is om op grotere diepten te werken. Deze rotsbreker werkt nu al vele jaren met succes in Zuid Frankrijk voor de Middellandse zeekust. Bij Verschure werd in de afgelopen maanden de derde rotsbreker van dit type gebouwd, ditmaal bestemd voor de Sovjet Unie. Twee beitels De rotsbreker bestaat uit een 33 meter lang en 14 meter breed ponton met een open middenstuk. In de lengterichting staat er op het ponton een staalconstructie, langer dan het ponton zelf, waarover twee hijsinrichtingen bewogen kunnen worden. Aan elk van deze twee „kranen" hangt een grote, pneumatische hamer met speciale rotsbeitel, die men onder water laat zakken voor het losbreken van de rotsbodem. De maximum diepte waarop gewerkt kan worden bedraagt 15 me ter. De bediening van de pneumatische hamers geschiedt vanuit kleine cabines aan de hijsinrichtingen. Terwijl de rotsbreker vast verankerd ligt aan vier lieren, kan met de hamers gewerkt worden over een oppervlakte van onge veer 40 meter lengte en 4 meter breedte. (De breedte van de „beun" is 4,25 meter). U heeft allemaal wel eens een straat zien en horen! open breken. Nu, een pneumatische rotsbreker werkt ongeveer op dezelfde manier, maar dan met de beitel onder water. 800 pk Op de rotsbreker is een totaal vermogen geïnstalleerd van on-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8