MAMMOETKRAAN VOOR DE OLIE-INDUSTRIE 800 TON IN EEN HIJS Op woensdag 18 juni heeft de werf Van der Giessen de Noord te Krimpen aan de IJssel één van de grootste kraaneilanden ter wereld, de Choctaw overgedragen aan Santa Fé International te Los Angeles. Het kraaneiland, waarvoor Gusto de kraan met een maximaal hef vermogen van 800 ton leverde, zal via het Panamakanaal naar Australië worden gesleept waar het voor Esso werkzaamheden zal verrichten. Na de overdracht vertrok het kraaneiland van de werf naar het Calandkanaal waar nog enkele proeven werden genomen. Op weg naar het Calandkanaal vormden de Brienenoordbrug en de spoor brug over de Rotterdamsche Koningshaven twee obstakels voor het ca. 130 meter lange en 32,5 meter brede gevaarte. Het kraaneiland is bestemd voor het monteren van constructie werken ten behoeve van de olie- en gaswinning op zee. Het be staat uit twee 120 m lange onderling verbonden pontons, elk voorzien van vier kolommen waarop twee dekken rusten. Het gewicht van het eiland, met inbegrip van de kraan, is ongeveer 10.000 ton. Het kraaneiland kan zowel in drijvende als in half gezonken toestand worden gebruikt, daar men het eiland tot ruim de halve hoogte van de kolommen kan laten zinken. Dit laatste zal men vooral bij slecht weer doen. Een bijzonderheid van de kraan is, dat deze niet wordt vastgezet met een doorgeknikte arm zoals de Micoperi kraan. Deze kraan heeft een trekschakelconstructie aan de achterzijde van de bal- lastkist gemonteerd zodat men nu op deze wijze de kraan kan vastzetten. In deze vastgezette positie kan de kraan 800 ton hijsen. De volgende maand hoopt Gusto een derde mammoetkraan af te leveren aan Heerema Engineering. Dit betekent dat de mensen van de Offshore Division in één jaar tijd de drie grootste kranen ter wereld hebben gebouwd. In het volgende nummer hopen wij U meer te vertellen van de Heeremakraan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3