ROTSBREKER OP WEG NAAR RUSLAND Relai I, 2000 meter pijp voor drijvende- en walpersleidingen, drij vers etc. etc. Alles bij elkaar zo'n 800 colli, die het M.s. Ockenfels van de Hansa Linie in Rotterdam aan boord nam. Pijpen en drijvers werden zoveel mogelijk benedendeks gestouwd. De grote stukken, de twee hoofdpontons van de zuigers, elk met de achterzijpontons er nog aan, wogen tussen de 136 en 138 ton. Zij werden met eigen laadgerei aan boord gehesen. Bij de eerste hijs helde de Ocken fels een graad of tien over, hetgeen aan de lunchtafel wel te merken was. Het beleg gleed van je brood af! Met een uitgebreide deklading vertrok de Ockenfels 1 jui in alle vroegte uit de Rotter- Foto 1 De „Maarten" bij Muiderberg over de dijk gezet. Foto 2 Half verscholen achter een woonboot de „Beatrix" aan het werk bij De Steeg. Foto 3 Het hoofdponton van de „Colette" als deklading op de „Sheratan". damse Waalhaven. Omdat de Franse klant er al het belang bij had om het baggermaterieel vóór 1 juli op de plaats van bestemming te hebben, maakte de Ockenfels ditmaal de reis non-stop, d.w.z. in slechts 28 dagen. En het lukte! Op 30 juni om 1 uur plaatselijke tijd arriveerde het schip in Abu Dhabi. In het Arabische olie-staatje zullen straks drie „reuzen" werkzaam zijn. Er wordt een vaarweg gegraven en met de opgebaggerde grond worden terreinen opgehoogd, zodat hoge vloedstanden er geen vat meer op hebben. Foto 4 De „Ockenfels" nam 900 ton baggermaterieel mee naar de Arabische Golf. Foto 5 138 ton in één hijs! Dat betekent 10° slagzij. Foto 6 Klaar voor de non-stop reis van 28 dagen naar Abu Dhabi. In het vorige nummer van ons Zeskant ver telden wij U uitgebreid over de pneumatische rotsbreker, die Verschure bouwde voor Rusland. Op 3 juni werd dit baggervaartuig tijdens een korte plechtigheid officieel aan de opdrachtgever overgedragen, als bewijs waarvan op de rotsbreker de vlag van de Sovjet Unie werd gehesen. De Russische sleepboot Chelnuskin kwam naar Amsterdam om het schip op te halen. Op 6 juni vertrok de sleep van de werf, op weg naar Noord-Rusland, waar de rotsbreker zal werken bij de aanleg van een kanaal.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5