"ANTWERPEN IV" WEER IN DE VAART Foto 1 De „Antwerpen IV" herboren na de grote reparatie- en opknapbeurt op weg naar zee „geknipt' bij de Van Brienenoordbrug. Foto 2 Acht bodemkleppen méér. Foto 3 Even uitblazen in de zon. Foto 4 Weer in bedrijf. V 1 \v 1 Het begin van een nieuw begin voor kapitein Ooms en zijn mannen, dat was het ogen blik, toen op 12 juni jl. de trossen werden losgegooid en de sleepzuiger Antwerpen IV koers zette naar de Noordzee om opnieuw examen te doen. U weet het: eind november verleden jaar, toen het schip aan het werk was bij Wil helmshaven, ontplofte een opgezogen anti tankmijn in de stuurboordmotor, waardoor er een grote ravage ontstond in de pompka- mer. Door de klap werd ook de SB hoofd motor zwaar beschadigd. Met het achter schip onder water werd de Antwerpen IV aan de grond gezet. Na te zijn gelicht sleep te men het schip naar Nederland. De dag na Sint Nicolaas kwam de sleepzuiger bij Smit Kinderdijk. Beschadigd, vuil en doods werd het afgemeerd. Een trieste terug komst! Nu, een half jaar later was de Antwerpen IV gereed om aan de tweede jeugd te begin nen. De machine- en de pompkamer zagen er weer piekfijn uit. De twee maal twintig Smit-Bolnes cilinders bromden er weer lus tig op los. Elektromotoren, generatoren, leidingen, schakelkasten, bedieningspane len en lessenaars, alles was opgeknapt. Een enorme klus, dit reparatiekarwei, dat bin nen de afgesproken tijd werd voltooid. Om dat het schip toch goed onder handen ge nomen werd, maakte men van de gelegen heid gebruik acht bodemkleppen méér te installeren. Om het lossen van de specie nog beter te doen gaan. Na een geslaagde proeftocht op de zonnige Noordzee keerde de sleepzuiger nog even in Schiedam terug. Zaterdag 14 juni vertrok de Antwerpen IV naar Le Havre, waar de sleepzuiger de Sanderus gaat helpen bij het graven van een toegangsgeul voor grote tankers naar deze Franse havenstad. 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6