SMIT KINDERDIJK TOONDE VAKOPLEIDING „Een hele grote advertentie", zo noemde de heer J. Bakker, chef opleidingen, de ten toonstelling over de vakopleiding, waarmee Smit Kinderdijk zichzelf eind mei gedurende anderhalve dag te kijk zette. De grote zaal in het volksgebouw was voor deze gelegenheid bijna onherkenbaar ver anderd van cantine in een aantrekkelijke expositieruimte. De Technische Avond school, de Dagschool van Dordrecht en de Stichting Bemetel lieten zien welke visuele hulpmiddelen bij het theoretische vakonder wijs worden gebruikt. Op de verschillende stands waren door leerlingen gemaakte werkstukken te bewonderen. Een mini-cut terladder, compleet met elektrisch aange dreven cuttertje, trok veel belangstelling. „Een goed vak leren in je jeugd is bouwen aan je toekomst", zo luidde een opschrift. Propaganda maken voor het leren van een goed vak was het doel van deze tentoon stelling, waarvoor jongeren, hun ouders en leerkrachten waren uitgenodigd. In de leer scholen Scheepsbouw en Machinebouw waren jongens bezig met het maken van proefwerkstukken. Met de leermeesters kon worden gepraat over de mogelijkheden, die Smit Kinderdijk biedt om een goed vak man te worden. Er werden ongeveer 600 bezoekers geteld. Een mooi resultaat, ook voor de mensen die zich volledig hebben gegeven bij de organisatie, voorbereiding, opbouw en inrichting van deze tentoonstel ling. Zonder ook maar iemand te kort te doen, willen wij toch één man met name noemen: leermeester W. Karsdorp, die de stuwende kracht was achter dit geslaagde „visitekaartje" van Smit Kinderdijk. Foto 1 Ruim en smaakvol ingericht. Foto 2 Belangstelling kweken bij de jeugd voor een technisch vak. Foto 3 Zo doe je dat nou laat een jongen van de leer school Machinebouw zien. Foto 4 Ook in de leerschool Scheepsbouw werd door de leerlingen propaganda gemaakt voor de vakopleiding. Foto 5 Een maquette toonde de opzet van het werfplan voor Smit Kinderdijk met o.a. één grote en brede helling en een nieuwe afbouwkade, waarvan hier met jeugdige hulp! juist een nieuw schip vertrekt! Foto 6 „Hmmmm, als ze met dat bootje denken te kunnen vissen of stropen zijn ze er gloeiend bij!"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7