HERINDELING MACHINEFABRIEK BIJ DE KLOP BEDRIJFSTEKENKAMER VECO WEER THUIS 25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK Bij aankomst in de vergader kamer van het Volksgebouw werd Mevrouw Suerhoff in de bloemetjes gezet, waarna on ze directeur, de heer A. J. Bouman, de jubilaris toesprak en hem bedankte voor het geen hij voor het bedrijf heeft gedaan. Hij zorgde er met zijn mensen voor dat de schepen keurig geverfd aan onze klan ten konden worden overge dragen. De heer Bouman vroeg zich af, hoeveel stre ken door de heer Suerhoff werden gedaan. Natuurlijk zal hij daarmee de verfkwast heb ben bedoeld, die door de ju bilaris in al die jaren werd gehanteerd. Het gouden firmaspeldje prijkt nu ook op zijn revers. Een gouden polshorloge en een envelop met inhoud was het jubileumcadeau. Wij feliciteren baas Suerhoff met dit jubileum en wensen hem en zijn vrouw heel veel goeds toe. De zaterdag vóór Kerstmis 1967 werd Verschure's bedrijfsteken- kamer op de S.W. door brand verwoest. Na maanden van gedwongen uithuizigheid en improvisatie hebben de medewerkers van de B.T.K. thans tot ieders genoegen een eigen „home" terug. O. A. E. Suerhoff Onze schildersbaas, de heer O. A. E. Suerhoff, herdacht op vrijdag 13 juni j.l. het feit, dat hij 25 jaar werkzaam was bij Smit Kinderdijk. Het is voor de heer Suerhoff en zijn vrouw een reuze fijne dag geworden. De machinefabriek bij De Klop is opnieuw ingedeeld om een meer gerichte produktiestroom te verkrijgen. Voorin de hal is de machinale bewerking ondergebracht (foto 1), de leerschool en de bedrijfskantoren zijn naar de noordzijde verplaatst. De montage-afdeling is nu achterin de hal (foto 2) en er is een directe verbinding gemaakt met de afdeling magazijn/ expeditie. De fabriek is voorzien van ruime paden voor aan- en afvoer van materialen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8