SPORTDAG VAN HET OPLEIDINGSINSTITUUT „DE EENHEID" BOOTTOCHT GEPENSIONEERDEN GUSTO Zodra de weersomstandigheden het toe laten verleggen de ruim 200 leerlingen van het gezamenlijk opleidingsinstituut van NDSM, ADM en Verschure de sportieve recreatie, waaraan tijdens de opleiding de nodige aandacht wordt besteed, van de zaal naar het sportveld of het zwembad. Een keer per jaar worden de krachten ge meten. Dat gebeurde dan nu op vrijdag 23 mei. Dank zij een perfecte organisatie van de aan het Instituut verbonden leraar lichame lijke opvoeding verliepen de geprogram meerde onderdelen stipt volgens schema. Voor het onderdeel zwemmen, waarmee be gonnen werd, moesten de deelnemers al vroeg uit de veren. Om acht uur precies klonk het eerste startsignaal en doken de eerste dapperen in het verwarmde water van het De Miranda Bad in Amsterdam- Zuid. Er werd felle strijd geleverd op de 50 m schoolslag, de 50 m rugslag en de 50 m vrije slag. Het probleem om vervolgens ruim 200 jon gens op attractieve wijze van Amsterdam- Zuid naar Amsterdam-Noord te krijgen werd opgelost met een puzzle-rit, dan wel een puzzle-tocht. Deze oplossing bleek aan te slaan. Langs rustige wegen, zo veel moge lijk buiten de stad bromden of fietsten de jongens ruim 23 km. Onderweg vlogen ze heel wat keren in de valstrikken, die gelegd waren, maar leuk vond iedereen het. De puzzletocht te voet voerde door parken en langs de Amstel. Toen enkele het wel mooi maar vermoeiend begonnen te vinden, lag daar tot ieders verrassing „ergens" een boot klaar, die voor het verdere vervoer door de Amsterdamse grachten naar het werfterrein zorgde. 's Middags gesterkt door de boterham men toog ieder opgewekt naar de sport velden. Wie aan alle onderdelen meedeed was in de gelegenheid het KNAU-vaardig- heidsdiploma te behalen. Ook hier een goe de sportieve naijver en soms opvallend goede prestaties. Tot slot de voetbalwedstrijd leraren - leer lingen. De leerlingen waren de volleybal- nederlaag van een half jaar geleden nog niet vergeten. Ze waren fel op revanche belust. Welnu: die hebben ze gekregen. De leraren kregen een lesje, dat ze nog lang zal heugen. Het werd 6 - 0 voor de leerlingen! Volgens een van de leraren was deze grote nederlaag de schuld van de keeper, die de opdracht had de ballen, die in zijn richting kwamen te keren. Er werd fel gesprint. Rechts leerling Roolvink van Veco aan start. De voetbalwedstrijd, die voor de leraren een nachtmerrie werd. Verwelkomd door Gusto's Muziekvereniging kwam te spoedig een einde aan deze ge zellige dag. Hopenlijk voor iedereen: tot volgend jaar! Op woensdag 30 juli j.l. waren weer vele gepensioneerden van Werf Gusto present bij de jaarlijkse boottocht. Na een welkomstwoord van de heer F. E. M. Smulders stak de Erasmus van wal om het gezelschap langs vele mooie plekjes te voeren in de buurt van Kinderdijk en Lek- kerkerk. Nadat met elkaar de maaltijd aan boord was genuttigd en nog vele sigaren in rook wa ren omgezet, was het tijd om terug te keren naar het Schiedamse Hoofd. En ondertussen werden vele oude herinne ringen opgehaald of kennismakingen her nieuwd. Dit laatste niet in het minst met Mevrouw M. L. Smulders - Reichlin, die ook dit jaar weer aanwezig was en door alle aanwezigen met applaus werd begroet. Zij werd vergezeld door Mevrouw S. Smulders- Nijdam. Eddy v.d. Helm van Veco bij het kogelstoten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10