GUSTO IN HANDEL NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ DE OFFSHORE DIVISION Van de afdeling „Produktontwikkeling" mag verwacht worden dat zij met bruikbare en nieuwe ideeën komen. Zo kwam Ir. Sjouke, hoofd van deze afdeling bij Gusto, met een geheel nieuw ontwerp, het „G.L.H.G. systeem". Alle medewerkers van de afdeling „Pro duktontwikkeling" en nog enkele mensen van andere afdelingen houden zich met dit systeem druk bezig. Het is zelfs zo dat zij elke dinsdagavond zich daarvoor in 't zweet werken. Ondanks de riva liteit van de verschillende afdelingen en van de mensen onderling blijven zij elkaar sportief de bal toespelen. Men buigt zich het hoofd over stabiliteit en goede acceleratie. Het geheel staat onder leiding van een leraar, die het programma onder hoog tempo laat afwerken. Men begint eerst een uur lang met verschillende beproevingen en hoe het met de elasticiteit staat, onderbroken met korte periodes waarbij men niet nalaat de versnellingen zo hoog mogelijk op te voeren. Na deze reeks te hebben afgewerkt, komt het er op aan dat de medewerkers aan dit project zoveel mogelijk samenspelen. Helaas lukt dit zelden. De toeschouwer krijgt gelijk wanneer hij tot de conclusie komt, dat een ieder zijn uiterste best doet om zo vals mogelijk te spelen. Men loopt en rent op elkaar in, alsof het er om gaat een frontale botsing te reconstrueren. Uw redacteur heeft dit alles aan den lijve ondervonden. Hij is, evenals de anderen die meedoen aan deze sportavonden, ervan overtuigd dat deze letterlijke dreunen bijzonder verhelderend kun nen werken. Speciaal tegen de Gusto mensen willen wij zeggen: kijk niet verbaasd naar personen, die een beetje stijf lopen; zij hebben in ieder geval het heldere idee gehad het G.L.H.G. (Gezond Lichaam, Heldere Geest) systeem in te stellen om hun zittende en steeds maar auto rijdende lichamen op een gezonde manier af te beulen. Het is voor veel mensen nuttig als zij het zittend bestaan afwisselen door gymnastiek of andere sporten te beoefenen. Daarop is het G. L. H. G. systeem gebaseerd! Maandag 16 juni j.l. vertrokken 30 bedrijfsschoolleerlingen uit Schiedam voor een kampweek in het Noord Brabantse plaatsje Handel. 9 Jongens van de bedrijfsschool in Geleen met hun leiders zochten eveneens deze plaats op. Na aankomst werd begonnen met het opzetten van de tenten. De Limburgers hadden hier meer kaas van gegeten dan hun Schiedam- se collega's, waarvan er verschillende moeite hadden om wijs te worden uit de wirwar van tentstokken en touwen. 's Avonds werden de bouwsels reeds aan de waterdoop onder worpen toen er een hevig onweer losbarstte. Op het nabijgelegen voetbalveld werd de wedstrijd gespeeld tus sen Gusto Schiedam en Gusto Geleen, welk laatste elftal werd aangevuld met enkele Schiedammers, die toch al op de transfer- lijst stonden. Geen wonder dat Schiedam met 4-1 won, temeer daar de arbiter ook al Schiedammer was! Dinsdagavond om 10.00 uur werd de traditionele dropping gehouden, die 's morgens om half vijf eindigde, toen de laatsten al strompelend het kamp terug vonden. Voor woensdagavond stond een excursie naar Gemert op het programma. Bij thuiskomst bleken enige jongens min of meer be schadigd door de forse schouderklopjes van de Gemertse jeugd. Donderdag kregen we een maaltijd die klonk als een klok. Gebra- de haantjes gegarneerd met appelmoes en frites. De maaltijd werd afgerond met vruchtenijs, zodat na afloop bijna niemand nog pap kon zeggen. Vrijdagmiddag was er weer een troefkaart van de familie Verbaant in de vorm van een Brabantse koffietafel. 's Avonds werd de afscheidsavond gehouden met de daarbij be horende festiviteiten. Zaterdagmorgen moest helaas de terugtocht worden aanvaard, na afscheid genomen te hebben van de heer en mevrouw Verbaant, die al het mogelijke gedaan hebben om het de jongens naar de zin te maken. In deze hulde werden ook de dames Kop en Maassen betrokken, die de gehele week klaar hebben gestaan om sokken, broeken en andere kledingstukken voor de jongens te repareren en die elke dag de startmotor voor de corveeploegen waren geweest. Rest nog de Direktie namens alle jongens en de leiding te be danken voor deze fijne week. „Deelnemer"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12