i^MAR'SMERF Om te beginnen een woord van troost aan de voetballers van Smit Kinderdijk, die blijkens het I.H.C.-voetbalverslag in het vorige nummer van ons eigen Zeskant met 0 punten dit toernooi be ëindigden. Neem blz. 105 nog maar eens voor U en bekijk de foto's van de elftallen. Alleen op de foto van de Smit Kinderdijk- ploeg staan er elf! DMN: 13 man in voetbaltenue; Gusto: ook 13 man in streepjesshirt; De Klop: 15 man, ze kunnen nét allemaal op de foto zo op het rijtje staande!Tegen zo'n overmacht van elf-plus-tallen moét je het wel afleggen. Van de Verschure voetbal lers en die van Smit Bolnes „was helaas geen foto in ons bezit" zo schrijft de redaktie. Met z'n „elven" konden die niet allemaal op één plaatje zeker De dankbetuigingen slaan wij nooit over. Wat te denken van de ondoorzichtige mededeling in het Smit Nieuws: „Langs deze weg willen wij aan het bestuur „De Zwerver" te Kinderdijk onze dank overbrengen voor de spontane medewerking. Sectie Boys". Luguber hoor! Een andere rubriek die wij nooit missen zijn de Ideeënbus mededelingen. Hierbij weer eens een mooie, voor u opgediept uit Verschure's Informatiebrief: „De heer Mol heeft wel even moeten wachten op de uitspraak over zijn idee, maar er kwam toch f 30, uitrollen. Het ging hier om de tip, die hij zijn baas had gegeven om verwisselbare binnenbekken aan te schaffen." Zeker grote, groter en grootste bek Toch hebben ze bij Verschure een vooruitziende blik, of intieme relaties met De Bilt. In de Informatiebrief van juni, dus vóór de warmte of hitte (zoals u wilt) stond: In de mededeling van 25 juni jl. kondigden wij de plaatsing aan van frisdrankautomaten op de scheepswerf en de Oranjewerf". Proost! Het volgende bericht in Gusto berichten verdient naar onze be scheiden mening méér aandacht dan alleen bij onze Schiedamse collega's. Onder de titel „Kennismaking" lazen wij: „Het instellen van een Centrale Inkoop bij ons bedrijf had niet alleen organisato rische konsekwenties. Er werden ook medewerkers van andere afdelingen naar „inkoop" overgeplaatst. Nadat de zaken in de moeilijke aanloopperiode in goede banen waren geleid, besloot de heer Spruyt dat op een gezellige bijeenkomst maar eens nader kennis moest worden gemaakt, óók met de echtgenotes. Op dinsdag 10 juni jl. werden wat I.H.C.-films bekeken, de Prins der Nederlanden bezichtigd èn werd aan de echtgenotes natuurlijk ook de afdeling getoond. Een zeer geslaagde avond voor alle aan wezigen, die bovendien een weer eens wat andere kijk op mensen én zaken gaf!" Waar in onze bedrijven in het groeiproces nogal eens geschoven en verhuisd wordt: een idee dat navolging verdient. De Orde van Argus met de gekruiste ballpoints voor de heer Spruyt! Weet U wat een spiraalkruiper is? Nee, nu niet direct Blijdorp of Artis bellen of in alle mogelijke „Wat kruipt daar?"-boekjes snuf felen. Verschure's informatiebrief gaf het antwoord. „De spiraal kruiper is een bestuurbaar voertuig, dat zich op cilinders in axiale richting voortbeweegt en door de G.E.M. gebruikt zal worden in het scheepsruim bij het lossen van derivaten, e.d.". Onze Amsterdamse collega's gaan 'm bouwen. We zullen te zijner tijd om een foto vragen van dit kruipding. De bedrijfsvakanties hadden tot gevolg dat er ook een pauze was in de verschaffing van nieuws via de gestencilde werfblaadjes. Waar Argus dan z'n kopij vandaan moet halen interesseert nie- maand. Nou, goed hoor, dan geven wij er verder ook even de brui aan. Tot volgende maand!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 16