HET ZESKANT POSTZEGELS MET ONZE PRODUKTEN O ATA f 1 INHOUD AUGUSTUS 1969 Postzegels met onze produkten 110 S.B.M. installaties vol schuim 111 Sleepzuiger W. D. Gateway te water 112 Prentbriefkaarten met onze produkten 113 Van Bevers en Reuzen 114 Tweemaal 6500 en twee maal 2800 116 H.A.M. 210 als filmster 116 Naar Oostenrijk - instappen - uitstappen 117 Sportdag van het opleidingsinstituut „De Eenheid' 118 Boottocht gepensioneerden Gusto 118 Hengelconcours P.V. Smit Kinderdijk 119 Nieuwe ontwikkelingen bij de Offshore Division 120 Gusto in Handel 120 Derde Mammoetkraan 121 Jubilea 122 Personalia 123 Only for the privileged 123 Ir. I. R. Maari 123 Van andermans (w)erf 124 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop), R. Gebhard (I.H.C.), J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), E. Kollerie (Gusto) P. J. Meijer (Verschure), C. Mulder (Smit-Bolnes), Nog een laatste herinnering aan de vakantie. We hebben haast allen prachtig weer gehad, wat er, naar wij hopen toe BIJ DE VOORPAGINA heeft bijgedragen, dat we weer een jaar met volle energie kunnen werken! Qatar Uw redakteur heeft een paar dagen met een stel postzegels op zak gelopen, die hij vol trots aan iedereen liet zien. I.H.C. produkten afgebeeld op postzegels van het sheikdom Qatar in de Arabische Golf! Hij kan het niet nalaten ze ook de lezers van Het Zeskant te tonen Op bijgaande plaatjes staan de oude vertrouwde Seasheli, een ruim tien jaar geleden gebouwd booreiland, dat nog steeds perfect zijn werk verricht en een S.B.M. installatie. Dat ze er in Qatar tevreden over zijn mag wel blijken uit het feit, dat ze er zelfs postzegels aan gewijd hebben! Oirhain JU Jr^mK M. m 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2