S.B.M. INSTALLATIES VOL SCHUIM Wat doet I.H.C. daarmee? De titel van dit artikel geeft al een zekere aanwijzing. S.B.M. één punts meerboeien voor het laden en lossen van super tankers zijn kostbaar, mammoet-tankers hebben een enorme rem weg, overvaren of aanvaren van een boei, bij ongunstige weers omstandigheden, hoge zee, manoeuvreermoeilijkheden, is niet denkbeeldig. En een lichaam dat met hard polyurethaanschuim is gevuld, heeft een enorm drijfvermogen, bij beschadiging lopen de compartimen ten niet vol, reparaties ter plaatse zijn uitvoerbaar, het schuim heeft een grote mechanische weerstand, dus: volschuimen maar! De foto's geven een indruk van wat er nu eigenlijk plaatsvindt. Foto 1 toont een hijs van 2 vaten. Zij bevatten elk een chemisch produkt, een van die gecompliceerde verbindingen uit de wereld van de organische scheikunde, die in combinatie met een andere, al even merkwaardige grondstof, een stevig schuim vormt, dat na enkele minuten hard wordt. De volumevergroting bij dit procédé, dat door Bayer Leverkusen (ja, inderdaad ook van de Aspirine!) werd ontwikkeld en waarbij als grondstoffen de Bayer-produkten Desmodur en Desmophen worden gebruikt, is ongeveer 30-voudig. Het is fascinerend om te zien hoe na het mengen van twee vloei stoffen in zeer korte tijd de massa gaat schuimen, stijgen en na bereiken van de maximale expansie, hard wordt. Hoe het in ons eigen bedrijf gaat, is te zien op foto 2. Door twee slangen lopen, via een mengkop, de beide vloeibare bestanddelen samen in een compartiment van een boei. De wonderlijke, op de foto als brooddeeg uitziende massa, is hard schuim. Zo worden vrijwel alle ruimten in de boei volgeschuimd. Zoals gezegd, in totaal zo'n 700.000 liter inhoud. De derde foto tenslotte vertoont het u al wel bekende beeld van twee kant en klare S.B.M.-installaties. Lagersmit houdt zich sinds enige tijd intensief met de toepassing van dit schuim bezig en er zijn reeds een aantal van deze met Hart-moltopren volgeschuimde boeien afgeleverd. Wat de toekomst nog brengt? Steeds grotere tankers, waarbij men in tonnages van een millioen denkt? Nog grotere S.B.M.-in stallaties om deze kolossen veilig en rationeel te meren, te laden, te lossen? Nog grotere schuimcapaciteiten op de werf? Wie het weet mag het zeggen. In elk geval wilden wij U deze kleine technische reportage, waarvoor wij de gegevens te danken heb ben aan Bayer Nederland N.V. te Amsterdam en de foto's aan onze eigen Lagersmit-afdeling, niet onthouden. 3 S.B.M.-overslagboeien gevuld met hard Polyurethaanschuim zijn veilig bij aanvaringen, want zij kunnen niet zinken! Op de Lagersmit-afdeling van I.H.C. Holland wordt schuim ge maakt, hard kunststofschuim, 700.000 liter in 6 dagen! Door middel van een doseerinstallatie, met een capaciteit van 50 kg vloeibare uitgangsstoffen per minuut. Elke kilo daarvan levert circa 30 liter gereed schuim op. hr?7rtTjT»-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 3