SLEEPZUIGER W. D. GATEWAY Er werden heel wat zweetdruppeltjes geplengd, vrij dagmiddag 25 juli bij Smit-Kinderdijk, bij de voorbe reidingen voor de tewaterlating van de sleepzuiger W. D. Gateway. Tsjonge, wat zaten sommige stop pings muurvast en wat moest er gemept worden voor dat ze los schoten! Toen het eenmaal zo ver was dat Mevrouw O. J. Samkalden-Meijers, echtgenote van Amsterdams Burgemeester de doop kon verrichten, gaf ook de fles champagne niet mee! Pas bij de derde worp spatte de fles tegen de boeg uit elkaar. Met een vaartje gleed het ruim 120 meter lange en bijna 20 meter brede schip van de helling. Degenen, die wat erg dicht aan de waterkant stonden te kijken, kon den slechts door snel wegwezen hun voeten droog houden! Hoewel nog niet zo duidelijk zichtbaar, vertoont de W. D. Gateway familietrekken met de Prins der Neder-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4