TE WATER PRENTBRIEFKAARTEN MET ONZE PRODUKTEN Argentinië In Argentinië kan de vreemdeling deze drie prentbriefkaarten kopen. En ziet, wéér worden I.H.C. produkten afgebeeld. Op het eerste plaatje de nog dapper ploeterende zelfvarende 80- tons stoomkraan die Gusto in 1908 bouwde. Op de tweede kaart iets moderners. Het hefeiland Rio Parana is bezig met het leggen van een autotunnel. De derde afbeelding geeft ook een overzicht van dit werk en wie goed kijkt ontdekt zelfs de cutterzuiger Nueve. landen. Wel is het laadruim minder groot, 6100 m3 i.p.v. 9000 m3. De W. D. Gateway, de zestiende sleep- zuiger van de Bos Kalis Westminster Group of Dredging Companies, krijgt z'n werkterrein op de Noordzee voor IJmuiden. De sleepzuiger zal zand win nen voor het Zeezandproject voor Amsterdam, waarbij ook de door ons gebouwde bakkenzuiger Ardea wordt gebruikt. In het najaar zal het nieuwe schip met dit werk beginnen. Voor de Amsterdammers onder ons had deze tewater lating nog een bijzonder kantje: als geschenk overhan digde Prof. Mr. H. J. Hellema, president-commissaris van Bos Kalis, aan Mevrouw Samkalden een cheque. Dit geld was voor het fonds waaruit nieuwe masten voor het opleidingsschip Pollux in Amsterdam zullen worden aangeschaft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5