VAN Lekker bressen! Enige maanden geleden vertelden wij u in deze rubriek over de Giant Papendrecht, die bezig is een oude stoomlocomotieven- waterput bij Antwerpen leeg te baggeren. Het zand gebruikt men voor de aanleg van de grote Europese autoweg E3. Omdat de bovenlaag veel schelpen bevat en dus erg hard is, liet men het waterniveau in de put nog een aantal meters zakken, zodat ge- cutterd kon worden in de gemakkelijker te verwerken onderlagen. Dit betekent regelmatig lekker bressen! In de nieuwe film over ons standaard materieel Beavers en Giants zult u dit t.z.t. kunnen zien. Onze filmploeg maakte nl. onlangs opnamen van de Papen drecht aan het werk. Wanneer het karwei over een paar maanden klaar is, wordt de put weer vol water gezet en is er een pracht van een recreatie- meer ontstaan! ,,De Klomp" In België bezocht onze filmploeg ook een andere zuiger van de N.V. Wegenbouw Maatschappij Nederhorst: de Zwijndrecht, een Foto 1 In de put Foto 2 Daar gaat weer een stuk! Foto 3 Cutteren in een muur van zand

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6