BEVERS EN REUZEN zg. Super King, een Beaver King met een Caterpillar motor. Deze bever werkt tussen de plaatsen Zolder en Stokrooi aan de ver breding van het Albertkanaal. Het Albertkanaal, een belangrijke scheepvaartroute dwars door België, was in 1935 gereed. Na de oorlog bleek het 50 meter brede kanaal veel te smal. Het hele kanaal wordt nu eens zo breed gemaakt: 100 meter dus. Een ge weldig werk. In mei van dit jaar is de Zwijndrecht begonnen. Eerst 4 km kanaal aan één kant op breedte en diepte 41/2 m) brengen, dan terugwerkend de andere kant bewerken. De opgebaggerde grond wordt zoals gewoonlijk gebruikt voor het opspuiten van terreinen, want de oevers van het straks verbrede kanaal zijn be stemd voor industrieën. Van de in het kanaal werkende baggervaartuigen is de Zwijndrecht verreweg de kleinste. In afmetingen althans, wat de zuiger de bij naam ,,de Klomp" bezorgde. Wat prestaties betreft slaat deze kleine bever" echter de andere zuigers met vele lengten, zo vertellen de mannen op het werk u met gerechtvaardigde! trots. Tot ongeveer december blijft de Zwijndrecht hier bezig. Ten behoeve van de steeds drukker wordende scheepvaart. Voort durend varen er schepen langs, wel 100 per dag! ,,ln zo'n werk situatie als hier blijkt weer eens hét grote voordeel van anker bomen", zo zeggen de „Ollanders" tevreden. Bever in glas Eind juni is ten oosten van Gorinchem, in de Gelderse gemeente Veeren, een nieuw recreatieterrein geopend door Prinses Beatrix en Prins Claus. Voor de aanleg van Rijksweg 15 (van Rotterdam naar het Roergebied) waren enorme hoeveelheden zand nodig. De vijvers, die door deze zandwinning achterbleven, waren zeer geschikt voor openlucht recreatie. Zo ontstond „Het Lingebos". Behalve de vijvers met helder water die in het midden tot 18 meter diep zijn! maar waarin aan de kant zeker gezwommen en geploeterd kan worden, heeft „Het Lingebos" wandel- en ruiterpaden, vismogelijkheden, ruimte voor dagjesmensen, etc. Nu staan de boompjes er nog maar kleintjes bij, maar eens wordt het een „echt" bos met plaats voor zo'n 12000 mensen. Bij het grote parkeerterrein onthulden Prins en Prinses op de openings dag een glasmozaïk van de graficus Jits Bakker. In dit kleurige mozaïk een cutterzuiger: de Beaver King L. van Dijk, die bij de zandwinning een grote rol speelde. Een bever in glas! Foto 4 De Beaver Super King Zwijndrecht in het Albertkanaal. Foto 5 Van 50 meter naar 100 meter breed! Foto 6 In het glasmozaïk in het recreatiepark „Het Lingebos" werd een Beaver King vereeuwigd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7