TWEE MAAL 6500 EN TWEE MAAL 2800 w E5'-iM "H.A.M. 210" ALS FILMSTER urn Foto 1 Vijf man op één M.A.N.Of 5 koppen tussen 12 koppen! Foto 2 Onder gestadig vallende regen laat men de stuurboord hoofdmotor in de 1/1/D. Gateway zakken. Foto 3 Mankracht voor paardekracht! Foto 4 Tweemaal 2800 pk op de plaats rust. Met een tussenpoos van enkele weken plaatste men zowel bij Smit Kinderdijk als bij Gusto hoofdmotoren in de op deze werven in aanbouw zijnde sleepzuigers. Een motregen, die met het uur ,,mottiger" werd begeleidde het karwei in Kinderdijk, waar de 1/1/D. Gateway twee 12 cilinder M.A.N. hoofdmotoren kreeg. In de stroppen van de bok leken de 6500 pk'ers maar kleintjes! Volgend jaar komt er een nieuwe film, waarin I.H.C. zichzelf pre senteert en waarin een overzicht wordt gegeven van ons kennen en kunnen. In deze film zult U verschillende van door ons gemaakte baggervaartuigen in actie zien. Ook de H.A.M. 210 die door onze cameraploeg op de film werd gezet, toen deze zuiger werkte in het Kanaal van Terneuzen naar Gent. De H.A.M. 210 was hier al eerder werkzaam bij de uitbreiding van de haven en de aanleg van de nieuwe sluiskolk. Nu moest het kanaalgedeelte tussen de sluizen en de nieuwe draaibrug worden uitgediept, een „reinigingswerk" want er hoefde maar een ongeveer 1 meter dikke laag te worden weggebaggerd. De „prut" men werkte met een geringe concentratie werd, zonder hulp van een boos ter, over een afstand van 8 kilometer weggeperst in de Wester- schelde. Sinds de opening van de nieuwe sluizen is de scheepvaart naar en van België met maar liefst 260% gestegen. Flet Kanaal is nu geschikt voor 30 tot 40 duizend tons schepen. De H.A.M. 210 werkte eraan mee dat straks ook 60.000 tonners door het Kanaal Gent-Terneuzen kunnen varen. Even was de zuiger daarbij ook nog filmster! Onder heel wat betere weersomstandigheden werden later bij Gusto de twee vaarmotoren geplaatst in de CO 747. Dit zijn twee 14 cilinder Smit Bolnes diesels van 2800 pk ieder. De 1/1/. D. Gateway is inmiddels te water gelaten meer hierover elders in dit nummer de I.H.C. Stantrail die Gusto bouwt gaat omstreeks 1 oktober te water.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 8