I.H.C. NAAR DE MAAN NOGMAALS: GIRALE BETALING 1. Als je zo het Zeskant doorleest En de inhoud spreekt je aan, Moet het je zijn opgevallen Waar komt de I.H.C. tot staan In Noord en West, in Oost en t'Zuiden Overal t'I.H.C. produkt, Zelfs de Koningen en Keizers Worden van de kaart gedrukt. 2. Vroeger zag je op postzegels Vorsten en Vorstinnen staan, En bij hele hoge uitzon'dring Trof je een hoge Piet soms aan Maar dat is nu afgelopen Ze tellen heden niet meer mee, Nu zijn er postzegels gekomen Met een produkt van d'I.H.C. 3. Vroeger zag je ansichtkaarten Een dorpsgezicht, of van de zee, Of een struise jongedame Geheel gekleed in het plissé Ook dat is voortaan afgelopen Geen dorpsgezicht en ook geen zee, Maar alleen nog de produkten Van de grote I.H.C. 4. Nu de wereld is veroverd Boort men nieuwe bronnen aan, En wat kan het anders wezen De I.H.C. nu naar de maan Daar ligt nog veel werk te wachten Voor rotsbrekers en booreiland, Kraters zijn er al voldoende I.H.C. in maanverband 5. Het zal heus niet lang meer duren Of je leest het in de krant De I.H.C. vlag staat al stevig Op de maanbodem geplant. Daarna volgen Beaver zuigers Met bemanningen aan boord, Zodat binnen enkele jaren De maan bij d'I.H.C. behoort. 6. Vrienden dat zou prachtig wezen Vrede en welvaart op de maan Daar hebben wij als I.H.C.-ers Allemaal aan mee gedaan. Samen met Amerikanen Baggeren in de Stille Zee, Wappert naast de „ster en strepen" Ook de vlag van d'I.H.C. In ons Zeskant van april j.l. werd in het artikel, „Handje contantje raakt uit de mode" uitvoerig aandacht besteed aan de overgang naar de girale betaling. Deze vorm van betaling is voor alle I.H.C.- beambten en een deel van het overige personeel inmiddels al weer enige tijd een feit. En we kunnen zeggen, dat deze overschake ling zeer vlot en vrijwel zonder moeilijkheden is verlopen. Inmiddels is bij de bedrijven, die nog een deel van hun personeel contant betalen, in de Ondernemingsraden het overleg geopend om ook voor die groep van medewerkers op korte termijn te komen tot een girale betaling per 4 weken. Was de overschakeling naar de girale betaling per 12 juni in die zin eenvoudig, daar het hier een groep van medewerkers/sters betrof die reeds per 4 weken werden betaald, thans ligt de zaak veel gecompliceerder o.m. omdat bijvoorbeeld niet ieder bedrijf op dit moment een gelijke betalingstermijn heeft. Bovendien maken specifieke bedrijfsregelingen t.a.v. het verlenen (en terugbetalen) van voorschotten e.d. het geheel te ingewikkeld om dit in een algemeen artikel in het Zeskant uitvoerig uit de doeken te doen. Op grond daarvan is besloten dat U via Uw eigen bedrijfsmedede- lingen alle gewenste informatie zal worden verstrekt. Ook nu weer zullen de afdelingen Personeelszaken van alle benodigde docu mentatiemateriaal zijn voorzien, terwijl in Uw bedrijfsmededeiingen zal worden bekend gemaakt waar U zich voor verdere informatie kunt vervoegen. Wij zouden tenslotte nog het volgende willen opmerken. Door alle personeelsleden, die nu bij de girale betaling betrokken gaan worden, moeten een aantal formaliteiten worden vervuld. De met de voorbereiding en uitvoering van de girale betaling belaste bedrijfsafdelingen moeten in korte tijd heel veel werk verzetten. U kunt deze afdelingen enorm van dienst zijn door U vooral te houden aan de datum van inlevering van het keuzeformulier die in Uw bedrijfsorgaan wordt genoemd. Wij vertrouwen, dat U hieraan Uw medewerking zult willen ver lenen, zodat ook deze overgang naar de 4-wekelijkse girale beta ling soepel zal kunnen verlopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10