Wij lieten een uitgerust Argusoog ja, dank u! nog eens over het julinummer van ons Zeskant glijden en ja hoor: raak! In het artikel over de Antwerpen IV staat: ontplofte een op gezogen antitankmijn in de stuurboordmotor, waardoor er een grote ravage ontstond in de pompkamer." En zuigen, dat die Smit Bolnes motoren doen! Daar behoeft geen pomp meer aan te pas te komen Wij blijven de hand nog even in eigen boezem steken net als Napoleon! In het augustusnummer staat een verslag van de sportdag van het opleidings instituut. ,,De Eenheid" in Amsterdam. De voetbalwedstrijd tussen leraren en leerlingen eindigde in een 6-0 overwinning voor de leerlingen. Fijn voor de leerlingen, rot voor de leraren. En dan komt de verklarende, allesonthullende, zelfs voor de super-sport-leek duidelijke slotzin: .Volgens een van de leraren was deze grote nederlaag de schuld van de keeper, die de opdracht had de ballen, die in zijn richting kwamen te keren". O, is dat nou voetballen! Zeker aangelokt door het voor onze begrippen uitzonderlijk mooie zomerweer liet een optimist onder onze Kinderdijkse col lega's in het Smit Nieuws de volgende advertentie plaatsen: „Te koop aangeboden een oliekachel zo goed als nieuw." Wij spreken hem nog wel, omstreeks de Kerst In onze Werfcantine wordt wel eens de klacht gehoord, dat er niet voldoende melk in de koffie zit. Mogen wij de liefhebbers van veel melk erop wijzen dat op de toonbank altijd een fles koffiemelk klaarstaat, waaruit U zichzelf kunt bedienen." Aldus Gusto Berichten. Het moet maar eens uit zijn met al dat gemelk Bij Smit Kinderdijk zijn weer andere problemen: „Een te groot aantal ventilatieslangen aan boord blijkt platgetrapt of platgedrukt te zijn. De slangen voldoen echter goed en we zouden willen bena drukken wat voorzichtiger ermee om te gaan. De slangen zijn er niet om op te staan of er een stuk ijzer op te leggen. Dit moeten we zoveel mogelijk vermijden". Er is een oplossing: gifslangen nemen! „Onze vernieuwde afdeling Centrale Inkoop bruist van activiteiten. Behalve bij het normale, dagelijkse werk zien wij dit ook aan andere gebeurtenissen". Aldus meldde Gusto Berichten, dat zélf echter een beetje achterliep. „Zo wordt op 21 augustus in de avonduren kennis gemaakt met het laboratorium". Dit stond in Gusto Berichten van 22 augustus De Ketelmakerij Zuid bij Smit Kinderdijk zal ook gaan bruisen van activiteit. Dit maken wij tenminste op uit een berichtje in het Smit Nieuws, waarin verteld wordt dat iemand is aangesteld als „meewerkend voorman Het zijn me overigens werkomstandigheden, daar bij Smit Kinder dijk! Oordeel zelf maar: onder het kopje „verhuizingen" vertelde Smit Nieuws: „De ruimte, die de loonadministratie heeft vrijge maakt is weer ingenomen door Tekenkamer „Fabriek", waar een aantal tekenaars o.l.v. de heer A. Herwig hun werkzaamheden in verband voortzetten." Hulde! Gehavend en geschonden uit het verhuizen te voorschijn gekomen gaan ze gewoon door met tekenenEnde despe- reert niet! De personeelsvereniging van De Klop houdt er discriminerende opvattingen op na. Dat blijkt uit een bericht in De Klop Medede lingen over een boottocht, die men van plan was te maken. „Ge zien de hieraan verbonden kosten, is het slechts toegestaan, dat de echtgenote van gehuwde leden eveneens gratis van dit aan bod gebruik kan maken." Jammer voor de echtgenoten van de ongehuwde leden, zij moeten aan de kant blijven staan. Of nog gauw het „boterbriefje" halen... Het bericht, dat een-tien-met-een-Argus-griffel krijgt, vonden wij deze maand in Gusto Berichten: „Vanaf maandag a.s. zullen de herentoiletten tegenover de tekenkamer Kraanbouw enige dagen gesloten zijn in verband met aktiviteiten van de schilders." Ja, ja, dit is de schilder, dat is zijn verf! De mededeling in Gusto Berichten besluit echter met de gerust stellende zin: „Zonder feestelijk vertoon zal de heropening eind deze week plaatsvinden". Tóch zal het wel druk worden die dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12