HET ZESKANT NU TIEN SLEEPZUIGERS IN OPDRACHT INHOUD SEPTEMBER 1969 Nu tien sleepzuigers in opdracht126 Openhartig gesprek met de heer P. Houting 127 Bevers onder Hongaarse vlag128 Groot reparatiekarwei bij Verschure130 I.H.C.-hefeiland in Japan te water130 Zierikzee doet ook mee131 Jubilea132 60 jaar blazen bij Werf Gusto133 I.H.C. naar de maan134 Nogmaals: Girale betaling134 Personalia135 In memoriam135 Van anderman's (w)erf136 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop) R. Gebhard (I.H.C.) J. Koutstaal (Smit Kinderdijk) E. Kollerie (Gusto) P. J. Meijer (Verschure) C. Mulder (Smit-Bolnes) Het gebeurt niet vaak, dat een Beaver-standaardzuiger het onderwerp is voor een schilderstuk. De Hongaarse kunste- BIJ DE VOORPAGINA naar Karoly Koffan Jr. zette de F.K. 131 op het linnen tijdens opnamen voor de nieuwe Beaverfilm. Meer over Beavers onder Hongaarse vlag op blz. 128. Het Ministry of Transport te New Delhi heeft I.H.C. Holland de opdracht gegund voor de bouw van een sleepzuiger met een laad- ruiminhoud van 3000 m3. De onderhandelingen, die uiteindelijk tot deze opdracht leidden, hebben een paar jaar geduurd. Felle con currentie werd ondervonden van West-Duitse zijde, vooral met betrekking tot de financieringsmogelijkheden. Dredgepool De nu bestelde sleepzuiger, van het standaardtype „I.H.C. Stan- trail", zal het eerste baggervaartuig in India zijn, dat niet voor het onderhoud van één bepaalde haven is bestemd. In de situatie, waarbij de havenbesturen slechts voor eigen haven geschikt baggermateriaal aanschaften, komt verandering door de vorming van een z.g. „dredgepool". Het materieel van deze „pool" zal zodanig van opzet en uitvoering zijn, dat het overal kan worden gebruikt. Gegevens De bijna 100 meter lange en 15,5 meter brede sleepzuiger krijgt derhalve een uitgebreide baggerapparatuur. Behalve de twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van 22 meter gebaggerd kan worden, en waarvan de sleepkoppen worden voorzien van spuitinrichtingen voor het loswerken van de grond, krijgt de sleep zuiger een flexibele steekzuigbuis voor stationair zuigen, een bakkenlaadinrichting, een zelfleegzuig- en walpersinstallatie en boegstraalbesturing. Op de met vele „extra's" uitgeruste stan- daardsleepzuiger wordt een totaalvermogen geïnstalleerd van ruim 8000 pk. Het schip, dat airconditioned accommodatie zal bieden aan een bemanning van 40 koppen, zal door Verschure worden gebouwd onder CO 783 en moet medio 1971 aan India worden geleverd. Orderportefeuille Deze opdracht betekent een verdere aanvulling van de goed ge vulde orderportefeuille van I.H.C. Holland, die o.m. omvat: de bouw van tien sleepzuigers, twee grote emmermolens ge schikt voor het baggeren in zware rotsgrond, een grote cutter zuiger, een Kanaalveerboot, vier onderlossers van het type „I.H.C. Omnibarge", een aantal standaard demonteerbare cut terzuigers, en de verlenging en modernisering van twee sleep zuigers. "y-~

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2