t BEVERS ONDER HONGAARSE VLAG sr. Drie en binnenkort zelfs vier! I.H.C. Beavers dragen de rood-wit-groene kleuren van de vlag van Hongarije. Twee ervan straks drie zijn van het type „Master". Zij behoren tot de Bever- en Reuzenartisten, die een rol spelen in de nieuwe film over ons demonteerbare standaardmaterieel. De filmopnamen van de FK 131 en de Ikva werden onlangs gemaakt, in hetzelfde stralende weer, waarin ook ons land enkele weken achtereen gedompeld was. Mede op verzoek van het Hongaarse filmbedrijf vertoefde Uw verslaggever enkele dagen in dit Midden-Europese land om te adviseren bij de opnamen. Het werd een in alle opzichten ge slaagde kennismaking met land en volk, die hem na afloop een welgemeend „Viszontlatasra" (tot weerziens!) ontlokte. Een van de dingen, die je als Hollander opvallen zijn de vele, vele bloemen. Fleurige tuintjes ook op het platteland bloembakken bij hotels; parken in vol bloemenornaat; de binnenschepen uitgebreid versierd met bloemen, enz. enz. Het landklimaat maakt, dat de winters vaak streng zijn. Een reactie op de donkere, koude maanden in de vorm van veel-doen-met- bloemen in de zomer is dan wel heel begrijpelijk. Nieuwe stad op historische grond De eerste Bever, die het doelwit was van de cameraploeg, was de F.K. 131. Deze zuiger werkt bij Dunaüjvaros een tamelijk nieuwe stad aan de Donau, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Boedapest. Een oud kerkje en wat huisjes herinneren aan de tijd, toen hier alleen een armoedig dorpje was: Dunapentele. Toen kwam de industrie, met o.m. een grote staalfabriek. Niet alleen werkgelegenheid werd geschapen, ook woongelegenheid. Meer dan 40.000 mensen wonen thans in de „nieuwe stad aan de Donau" want dat betekent de naam Dunaüjvaros! De stad waarvan de bouw begon in 1950, is ruim en modern van opzet. De sobere een tonigheid, die wel haast elke nieuwe stad of stadswijk kenmerkt, wordt gelukkig gebroken door parken en plantsoenen. De huizen en gebouwen zijn aangesloten op één grote centrale-verwarmings installatie. De buizen ervoor liggen onder trottoirs en fietspaden, wat 's winters wel zo plezierig is voor voetgangers en fietsers. De nieuwe stad staat op historische grond. Uit het vele graaf- A werk bleek, dat er al in het bronzen tijdperk een nederzetting is geweest. De Romeinen hadden er de vesting Intercisa. Behalve vele gebruiksvoorwerpen en munten vond men de complete in ventaris van een metaalgieterij. Dit bedrijfje moet hier veertig eeuwen geleden hebben gestaan. Al met al werden er genoeg herinneringen gevonden om in Dunaüjvaros meteen een museum in te richten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 4