5 6 JHR&vi U* ïSSPïf Foto 1 De Beaver ,,FK 131" wordt door de schilder Karoly Koffén Jr. op het linnen vereeuwigd. Foto 2 In Györ van de brug af gezien, èn gefilmd Foto 3 het dansgroepje tijdens de uitvoering van een dans uit Szatmar. Foto 4 Regisseur Dr. Alajos Paulus, cameraman Istvan Zöldi en ass. cammeraman Andrés Gabanyi aan het werk in Györ. Foto 5 De Beaver ,,lkva" baggert klei en stenen op de rivier Raba. Foto 6 Dijk opspuiten om overstromingen van de Réba tegen te gaan. De derde Hongaarse Beaver, de King ,,FK 132", werkte, toen deze foto een paar maanden geleden genomen werd, bij Györ in de Donau. Zes maanden lang ploeter de de zuiger in moeilijke grond. Een zwaar mengsel met ongeveer 70% grint werd opgezogen vanaf 8 meter diepte, en over een afstand van ca. 1 kilometer weg- geperst om een dijk op te spuiten. Met een diamant- stalen pomp gaat de zuiger binnenkort weer in het grint werken. De slijtageslag zél gewonnen worden! Baggeren in de Donau Het graafwerk, dat onze Beaver doet, is veei nuchterder: het maken van een haventje voor plezierboten. De FK 131 is echter tijdelijk verderop in de Donau werkzaam. De zuiger maakt een geul in de rivierbodem voor het laatste stuk van een ferme afval- leiding van een fabriek. Tja, wie mocht denken, dat „die schone blaue Donau" nog steeds „schoon" en „blauw" is, vergist zich. Ook de Donau wordt meer en meer een groot riool Niet alleen de filmploeg begaf zich in een bootje naar de zuiger, ook de schilder Karoly Koffan Jr. Terwijl er gefilmd werd, zette hij de Beaver in kleurige streken op het linnen. De FK 131 werkt van maandag tot en met vrijdag, ook 's nachts. De specie wordt door een betrekkelijk korte, drijvende leiding verderop in de rivier geloosd. Een woonboot biedt huisvesting aan het personeel van de zuiger. Het werk is namelijk alleen per boot vanuit Dunaüjvaros te bereiken. Volksdansen bij 30 °C Ruim 130 km ten westen van Boedapest, aan de autoweg naar Wenen, ligt Györ. De stad met vele oude huizen en gebouwen, ligt aan de oever van een zijtak van de Donau, èn aan de monding van de rivieren Raba en Rabca. Vandaar de bijnaam als „water stad", „stad van de drie rivieren", etc. Vele huizen zijn in barok stijl gebouwd en de meeste dragen een typisch kenmerk van Györ: vierhoekige erkers aan de eerste verdieping. Op een openluchttoneel aan het water, midden in de stad, stonden 6 meisjes in klederdracht, 4 jongens en hun dansleraar de film ploeg op te wachten. Ook een Hongaarse volksdans krijgt in de nieuwe Beaverfilm een plaatsje. Onder het nieuwsgierig oog van vele belangstellenden werden de opnamen gemaakt, niet alleen van het dansgroepje, maar ook van een oliebootje, dat voor de brandstofvoorziening van de Beaver Ikva zorgt. De zon scheen fel, het was windstil op het toneel en dus viel het niet mee voor de meisjes en jongens om terwille van andere camera-instellingen de dans uit Szatmar (Oost-Hongarije) nog eens, en nog eens over te doen. Eindelijk was de regisseur tevreden en na een laatste opname in de stad, op een charmant pleintje, mochten de meisjes en jongens „afnokken". In kiei en steen Om naar de Ikva te gaan, moest weer gebruik worden gemaakt van bootjes. Over de Raba ging het langzaam stroomopwaarts, de stad uit. Hier en daar stond maar een paar decimeter water. Regelmatig schuurde de kiel over de bodem. Langs de oevers vele vissers en op sommige plaatsen baders, die zelfs in het midden van de rivier maar tot hun middel in het water stonden. De Beaver Ikva werkt in de Raba. Niet om de rivier uit te diepen, want behalve bootjes van hengelaars en plezierbootjes is er op deze rivier geen scheepvaart. Met de specie dikke klei met veel stenen wordt aan weerszijden van de rivier 30 km dijk opgespoten. Zo ontstaan kunstmatige uiterwaarden. Daarmee kan men overstromingen tegengaan, als in het voorjaar smeltwater uit de Oostenrijkse bergen het peil van de Raba tot zeer grote hoogte doet stijgen. Het is moeilijk voor te stellen, dat deze ondiepe mod derstroom elk voorjaar verandert in woest watergeweld! Door een persleiding van ongeveer 600 meter, met een opvoer- hoogte van een meter of acht, brengt de Ikva het mengsel van water met klei en stenenpap naar het stort. Men werkt continu, van maandag tot en met vrijdag. Ook op dit werk ligt een woon boot voor het personeel. Met de auto kun je er niet komen, alles gaat per boot. Het speciaal voor het maken van een kleurenfilm zo gewenste zonnige weer liet ons op de Raba ineens in de steek. Net voor het losbarsten van een daverende onweersbui waren gelukkig de laatste opnamen gemaakt en was de apparatuur opgeborgen! Enkele uren later klaarde het weer op en kon Uw verslaggever genieten van een prachtige tocht terug naar Boedapest, niet recht toe recht aan, maar langs de Donau, door een streek, die noodt tot vacantie houden! Wanneer U dit leest is de vierde Beaver, de Master Balaton, waarschijnlijk al op de plaats van bestemming gearriveerd: het prachtige Balatonmeer. Wij hopen U er t.z.t. meer over te vertellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 5