GROOT Sleepzuiger Yolanda tien meter langer! I.H.C. HEFEILAND IN JAPAN TE WATER REPARATIEKARWEI BIJ VERSCHURE Foto 1 Detail van de in tweeën „gezaagde" Yolanda. Foto 2 In het gat van bijna 10 meter worden de voorbereidingen getroffen voor de tussenbouw van drie klepvakken. Foto 3 De bijna 10 meter langere Yolandanog in het dok bij Verschure. Onze collega's bij Verschure hebben een groot karwei onder handen: de verlenging van de sleepzuiger Yolanda. Het schip, dat een hopperinhoud had van 3150 m3, kreeg er drie klepvakken bij, zodat de hopperinhoud vergroot werd tot 4100 m3. Nadat de Yolanda in het dok op de werf in tweeën was „gezaagd" (net de kermisattractie van het doorgezaagde weesmeisje!) en de scheeps- helften uit elkaar getrokken, werd er een stuk van 9,80 me ter tussen gezet. De foto's geven een beeid van deze operatie. Gelijk met de hoppervergroting ondergaat de Yolanda een alge hele verjongingskuur, zodat de sleepzuiger straks met recht aan een „tweede jeugd" gaat beginnen. En na de YolandaDan komt de Vlaanderen XII bij Verschure aan de beurt. Voor eenzelfde soort behandeling! Vorig jaar heeft I.H.C. Holland een overeen komst gesloten met de Japanse werf Kawasaki. Deze werf mag daardoor hefeilanden bouwen volgens ons ontwerp. Wij ontvingen onlangs een foto waarop de te waterlating van het eerste eiland dat Kawa saki gebouwd heeft, afgebeeld staat. Jammer, dat wij U de foto niet in kleuren kunnen tonen. U zou dan de felgekleurde papierslingers en wol ken confetti kunnen zien, die in Japan bij zo een plechtigheid horen. De toekomstige eigenaar is een grote aanne mersfirma, Offshore Equipments Ltd., waarvan de president, de heer Y. Shibayama het eiland de naam Kaiyo gaf. De Oceaan, want dat is de vertaling van deze Japanse naam, zal in oktober aan de eigenaars worden overgedragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 6