DOET OOK MEE ZIERIKZEE spontaan veel adviezen gaf, waarvan dank baar gebruik is gemaakt. Hoe inspirerend ons Zeskant kan werken bleek zaterdag, 16 augustus uit de woorden van de voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer J. Verkerk, bij de opening van de SMIT-BOLNES-hobby-garage, waarvoor veel belangstellenden naar ,,het Gat van Westen" waren gekomen. ,,Wat ze bij Gusto en Verschure kunnen, moet toch ook bij ons mogelijk zijn" was de reactie bij het lezen van het artikel over de opening van de hobby-garage bij onze Am sterdamse collega's. Een werkgroep was spoedig gevormd en een scala van problemen lag weldra op tafel. Niets lag er dan ook meer voor de hand dan contact op te nemen met de routiniers in dit vak, n.l. het bestuur van de G.A.C., dat zeer Overigens is het opzetten van een dergelijk object nog geen eenvoudige zaak. Met het investeren van veel vrije uren en beperkte geldmiddelen is men er in geslaagd een uitstekend geoutilleerde werkplaats in te richten, waarin een brug, een luchtcom- pressor en vele andere gereedschappen een basis zijn voor een gezellige en nuttige vorm van vrije-tijdsbesteding. ,,Als ik de zaak zo overzie", aldus de heer Ir. W. M. Burck bij zijn openingsspeech, "dan zijn er meer dan voldoende redenen om U geluk te wensen met wat hier tot stand is gebracht. Ik doe dit dan ook zeer graag en hoop, dat U met deze nieuwe activiteit van Uw vereniging veel succes zult hebben." Aan dit succes twijfelt overigens niemand bij Smit Bolnes. Nog voor de hobby-garage werd geopend, hadden zich reeds bijna alle auto- en een belangrijk aantal bromfietsbe- zitters als lid van de S.B.A.C. opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 7