60 JAAR BLAZEN BIJ WERF GUSTO De Gusto Muziekvereniging staat aan de vooravond van haar zestigjarig bestaan. In de zomer van 1909 bespraken enkele werk nemers de mogelijkheid van een eigen muziekvereniging en op 1 oktober 1909 zag Gusto's Muziekvereniging onder het licht van walmende tuitlampen van het schaftlokaal van de werf het levens licht. De heer P. Sonneveld nam de leiding op zich en de latere dirigent, de heer J. K. C. Karsseboom vulde de voorlopige plannen met enkele belangrijke punten aan. De directie besloot het initia tief financieel te steunen. Het bestuur, bestaande uit de heren L. v.d. Brink voorzitter, P. Sonneveld secretaris, en B. Sinkels penningen, werkte hard om het ledental snel op te voeren, want men wilde een volledige fanfarebezetting, bestaande uit 32 instru- Spoedig werd de muziekvereniging Gusto een bekende verschij ning op de wedstrijden en zij behaalde de eerste 25 jaar meer dan 40 prijzen. In 1936 werd het van fanfare- een harmoniekorps. De leden van het muziekkorps waren altijd in burger gekleed maar bij het 40-jarig bestaan kon het korps zich presenteren in fleurige uniformen. Bij tewaterlatingen van schepen op de werf Gusto is het muziek korps steeds aanwezig om de plechtigheid op muzikale wijze te omlijsten. Bijzonder verheugend was het feit dat de Gusto Muziekvereniging -44^1 menten, die bij de Rotterdamse firma Hanken besteld zouden wor den. Dat de gulden in die dagen veel harder was dan nu, blijkt uit de koopsom, die 1750 gulden bedroeg. Het bescheiden stekje groeide. Op het eerste jaarfeest was het vaandel aanwezig dat de directie had geschonken. Men begon, misschien eerst een beetje aarzelend, plannen te maken om aan een wedstrijd mee te doen. Met een derde prijs in de afd.Concert en een derde prijs voor de marswedstrijd in Capelle a/d IJssel boekten de mensen van Gusto meteen een aardig en hoopgevend succes. In hetzelfde jaar op de Koninginneavond van 31 augustus 1911, speelde Gusto er dapper op los op een van de versierde boten van de gondelvaart, die de toenmalige Oranjevereniging door onze havens liet varen. in 1967 naar de Superieure afdeling promoveerde, de hoogste afdeling van de harmonie-orkesten. De dirigent, de heer V. Jonker heeft in zijn orkest vijf leden die een koninklijke onderscheiding hebben: de heren K. J. Veldhuizen (voorz.), P. Krommenhoek (seer.), A. J. Hendriks Alg. Secundis en de leden G. Abrahamse en M. Dinkelaar. Nog enkele weken en dan zal Gusto's Muziekvereniging een groots jubileumfeest in ,,De Doelen" geven en zal met medewer king van het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus" en de Balletgroep van de Rotterdamse Dansacademie, een geweldig concert ten gehore gebracht worden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 9