b. z. b. BUSTOCHT VERSCHURE SMIT KINDERDIJK GEPENSIONEERDEN JEUGDHENGELWEDSTRIJD Van het duo ,,Snijvel", leden van de ondernemingsraad van Verschure, die op donderdag, 18 september 1989, de bustocht voor de Verschure-gepensioneerden meemaakten, ontvingen wij het volgende verslag: „Begunstigd door prachtig weer en nagewuifd door een gepensio neerde Canadees, die kennelijk verdwaald was, vertrok onze groep om ongeveer half elf van het Museumplein. Dit keer voor een tocht door Noord Holland. Deze voerde langs de kust en bij Petten naar het Noord-Oosten. Omstreeks half één was er een gezellige lunch in het plaatsje Middenmeer. Vandaar ging het langs de oude Zuiderzeedijk naar Enkhuizen, waar de thee klaar stond. Het mooie Zuiderzee-Museum trok veel belangstelling. De laatste pleisterplaats was Volendam, waar in Hotel Spaanders op z'n Volendams een borrel geserveerd werd en onze directeur de heer Bax, die vergezeld was van zijn echtgenote, een hartelijk woord van welkom sprak. Het diner ging er vlot in, waarna de heer De Munnik, voorzitter van de club der gepensioneerden, woorden van dank richtte tot de directie van Verschure en Mej. Dankelman voor de perfecte organisatie. Namens de gepensioneerden spreken wij de hoop uit, dat met dit mooie en zo gewaardeerde werk doorgegaan wordt. Wij zouden voorts willen wijzen op de geest van saamhorigheid en de ambitie, die bij onze gepensioneerden nog in zo ruime mate aanwezig is." Zaterdag 30 augustus werd er een jeugdhengelwedstrijd voor onze kinderen gehouden in de boezem van de overwaard. Er waren 61 deelnemers, verdeeld in twee groepen, n.l. a) van 7 t/m 10 jaar en b) van 11 t/m 14 jaar. De eerste prijs van groep a) won Wim Breyer en de eerste prijs van groep b) won Hans Stout Wz. Ze behaalden een zelfde aantal punten. U ziet maar weer „zo vaders, zo zoons". Over het geheel genomen werd er niet veel gevangen. Toen de moeilijkheden aan de waterkant opgelost waren, kwam voor vele kinderen de moeilijkheid in de zaal een prijsje uit te kiezen; ge lukkig gingen alle kinderen met een prijsje en een ijsje naar huis. Dit concours is zeker voor herhaling vatbaar. Eén ding was jammer; ondanks het verzoek van het bestuur om toch alleen de kinderen te laten vissen, meenden sommige ouders hieraan geen gehoor te moeten geven. Dat was niet sportief, en is o.i. liever niet voor herhaling vatbaar. Wim van Pelt Controleur Mensen 't was een fijne drukte In de kantine van „De Klop", Al die ouwe stoere knokkers Doken weer eens even op. Zij kwamen blijkbaar even kijken Hoe de zaken hier zo staan, Of (ja je kan het nooit weten) Soms ook aan 't ver(m)olmen gaan. De directeur ging met de „oudjes" heel het werfterrein eens rond, eenparig was men toen van mening Hier is het zaakje kerngezond. Bij een lekker bakkie koffie En een heerlijke sigaar, zwetsend, pratend over vroeger In de kantine bij elkaar. Na wat vriendelijke woorden Van dank en van erkentelijkheid, aan al de gepensioneerden voor hun lange zware arbeidstijd. Het tweede deel van het programma de huldiging van B.Z.B. E.H.B.O.-ers brandweermannen de V.R.O.S. en ook B B. Onze actieve burgemeester „De bellentrekker in Den Haag". (Schreven plaatselijke bladen) Maar zo noem ik hem toch graag Want als er iets is te verdelen pikt ie heus z'n graantje wel, dus geachte burgemeester trek daar maar aan die Haagse bel. Aan dertig trouwe B.Z.B.ers Werd de medaille uitgereikt, De burgemeester sprak ook woorden van trouw en van erkentelijkheid namens ons koninginne bracht hij dank aan B.Z.B. Met de allerbeste wensen. Voor „De Klop" en I.H.C. De heer Van Dongen sprak een dank namens de vrijwilligers woord voor de hoge onderscheiding die prijkte op de jasrevers. Hij hoopte als de oud gedienden. eens met pensioen zullen gaan, dat velen van de jonge garde voor hem in de plaats gaan staan. Daarna zei de directeur nog (dat stond die oud-gedienden aan), Om dan samen in de zomer Met een boot op stap te gaan. Stemmen was hier overbodig Want men riep al luid in koor, afgesproken, wij onthouden want daar zijn wij allen voor. Zie ik al die A.O.W.ers Speciaal die van „De Klop" Stoer en stevig, met sigaartje en dikke bruingebrande kop straks is ook mijn tijd gekomen 'k zag het eerst wel angstig aan, Maar als ik jullie zo weer meemaak Zal 't waarachtig nog wel gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 10