ffyimm (w)erf Om te beginnen ditmaal een ernstig woord. Omdat de R weer in de maand is en verkoudheid en griep dus op de loer liggen. „Van onze dokter" lazen wij in Gusto Berichten iets, wat voor ons allemaal van belang is: „Wanneer men zich niet lekker voelt of om pijn te stillen, gebruikt men nogal eens medicijnen die zonder recept bij drogist of apo theek te krijgen zijn. Wanneer deze middeltjes bij uitzondering ge bruikt worden is dit niet zo erg. Maar er zijn mensen die ze slikken of het snoepgoed is. De meeste van deze middelen bevatten acetosal, een stof die niet ongevaarlijk en soms zelf schadelijk kan zijn. Bij een bloeding is het van belang dat het bloed kan stollen. Dit gebeurt o.a. door de bloedplaatjes in ons bloed. Acetosal nu tast deze bloedplaatjes aan en verstoort hun werking. Zó zelfs, dat drie tabletten de bloedingstijd al verlengen. Dikwijls gebruikt men nu deze middelen juist als er al een bloeding is, b.v. na het trekken van tanden of kiezen. Ofwel bij kiespijn, vóór men naar de tandarts gaat. De pijn gaat dan wel weg, maar bloedingen kunnen worden verlengd of erger worden. Ook komt het wel voor dat er spontane bloedingen optreden, meestal onder huids te zien aan een blauwe plek. Dit is nog niet zó erg, maar de bloedingen kunnen door het hele lichaam optreden in allerlei organen. En dat is veel erger. Beperk daarom het gebruik van aspirines e.d. tot de uiterste nood zaak!" Dat de winter in aantocht is, bleek ook uit twee berichtjes in „Smit Bolnes Nieuws". Ja, trouwe lezers van deze pagina, ook onze collega's in Zierikzee hebben hun eigen informatieblaadje. Het zal met belangstelling door Argus worden gelezen, da's zeker. Maar nu die twee berichtjes. In het ene staat: „Voetbal. Nu de kompetitie achter de rug is verzoekt de voetbal-commissie een ieder die een voetbaluitrusting heeft (ook de schoenen), deze zo spoedig mogelijk in te leveren." Het andere bericht sluit hier prach tig op aan: „Klaverjassen. Zaterdag 20 september a.s. begint de kompetitie weer, zelfde plaats en tijd." Gezellig, bij de kachel! Beter laat dan nooit, dachten wij na lezing van het volgende bericht in Gusto Berichten van 12 september jl. „In januari jl. slopen er foutjes in de afronding van de weeksalarissen. Zoals afgesproken zou dit na juli worden rechtgetrokken en zo treffen onze medewerkers uit de fabriek deze week onder code 28 een nabetaling van het verschil aan". Met recht een na-betaling! Over betalen gesproken: de overgang van betaling over een week naar betaling over vier weken, alsmede de overgang van „handje contantje" naar girale betaling is een onderwerp vol moeilijke kantjes. Door middel van extra edities werden onze collega handarbeiders van een en ander op de hoogte gesteld. De uitleg ging gepaard met voorbeeldberekening, geïllustreerd met ta bellen en hokjes. Een doorlopend kruiswoordpuzzel leek het soms wel! Toch even de tanden erin zetten, vrienden. Alles went! Gusto Berichten weet onze Schiedamse collega's gewoon te chanteren via het eigen berichtenblad: „U heeft beslist een in complete telefoonkiapper, indien U één week vergeet de Gusto Berichten te lezen en de daarin aangekondigde wijzigingen aan te brengen". O zo! Wie overigens de Gusto Berichten niet nauwkeurig volgt blijft ook niet op de hoogte van het „Grote Verhuis Spel", dat bij Gusto al maanden met groot succes wordt opgevoerd. Nu lazen wij weer onder de vaste kop „Verhuizing" het volgende: „U heeft het goed gelezen!... Personeelszaken gaat inderdaad verhuizen. Weet U nog waar zij vandaan gekomen zijn?" Dat is de ham-vraag voor hen, die het ,,GVS" goed gevolgd hebbenGelukkig is Gusto Berichten dan zo vriendelijk om voor nieuwelingen en niet-goed-opletters uit de doeken te doen, dat deze afdeling nu zit waar men vroeger zat Een aardig nieuwtje vonden wij in Verschure's Informatiebrief, waarin verteld werd over de nieuwe leraar bij de afdeling Op leidingen, de heer J. Müller. „Onze leraar begon zijn maatschappe lijke loopbaan bijVerschure, als leerling-bankwerker". Gewoon een kwestie van „terug van weggeweest". Ja, de tijd gaat snel. Zo leerden wij uit het „Smit Bolnes Nieuws": „Met de overname van motor 7154, bestemd voor Smith's Dock Company Ltd. in Middlesborough, is opnieuw een aantal van 10.000 pk onze proefstand gepasseerd." De Zeeuwse Paarde-krachten zijn in trek! Aan de Kinderdijk kan men gerust zijn. De rode haan krijgt niet de kans lang te kraaien. „In de op zaterdag 30 augustus te Nieuw Lekkerland gehouden brandweerwedstrijd, waar 14 ploegen in het strijdperk traden, behaalde de ploeg van Smit Kinderdijk 1, be velvoerder dhr. M. Groen, de 4e plaats. In de voorwedstrijden, waarin 's morgens theoretisch 7 branden moesten worden bestre den, die door het hele dorp verspreid uitbraken (toe maar!) be haalde Smit Kinderdijk 2 onder bevel van de heer H. van Zoest de 2e plaats. Dit leverde een fraaie beker op". Met de zo broodnodige aanvulling met vrijwilligers kan Smit Kin derdijk nog beter de brand meester zijn. Enkele maanden geleden vertelden wij in ons Zeskant iets over de serviceverlening de „nazorg" bij Smit Bolnes. Nou, ze weten daar van aanpakken, zo bleek ons uit het S B Nieuws: „De motor werd grondig beetgepakt en ongeveer de helft van de cilinders zijn thans overhaald". Overigens gaat het met de nazorg voor het personeel ook best. Ooordeel zelf maar: „De Magdalena, waarover in het vorige ver slag al iets werd vermeld, is weer in orde. En ook de zeeziekte van een van onze monteurs is weer vergeten". Mens en machine maken het goed!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 12