HET ZESKANT ORDRACHT UIT IRAK VOOR VIJF STANDAARDZUIGERS PRODUKTGROEP BAGGER INHOUD OKTOBER 1969 Opdracht uit Irak voor vijf standaard zuigers 138 Opdracht voor rotsbooreiland139 I.H.C. Marine Mining Division draait op volle toeren 140 Grote activiteit bij Verschure141 Van Bevers en Reuzen142 Jeugdexcursiedagen D.M.N144 Jubilea144 Bustocht Verschure gepensioneerden146 Smit Kinderdijk Jeugdhengelwedstrijd146 B.Z.B. - Gédégé146 Personalia147 In Memoriam147 Van anderman's (w)erf148 REDACTIE ADRES: I.H.C. HOLLAND Marconistraat 2 Postbus 6141 Rotterdam Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand op de 1e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden van de in I.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. Redacteuren: W. C. Boer (De Klop) R. Gebhard (I.H.C.) J. Koutstaal (Smit Kinderdijk) E. Kollerie (Gusto) P. J. Meijer (Verschure) C. Mulder (Smit-Bolnes) P Een machtig gezicht, zo'n I.H.C. cutter recht van voren gezien! In het volgende nummer meer nieuws over de cutter zuiger Maria Carolina, waaraan bij Smit Kinderdijk de laatste hand wordt gelegd. Goede berichten van het Beaver"- en Giant"- front: nèt waren er bestellingen uit Duitsland en Noorwegen geplaatst voor de levering van twee I.H.C. Beaver King-zuigers of het nieuws van de grote opdracht uit Irak kon wereldkundig worden gemaakt. De „Iraqi Ports Administration" in Basrah (Irak) bestelde bij ons vijf standaardzuigers. Vier ervan zijn van het type „I.H.C. Beaver King", de vijfde is van het type „I.H.C. Giant". Zij zullen worden gebruikt bij een belangrijk kanalisatie- en irrigatieprojekt in het gebied, waar Eufraat en Tigris tezamen vloeien en waar de dadelteelt regelmatig zware schade onder vindt van overstromingen. Eén King en Giant gaan in de loop van deze maand naar Irak; twee Kings volgen nog vóór het einde van het jaar, de vijfde zuiger wordt begin 1970 verscheept. Algemeen plan I.H.C. Giant voor Irak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1969 | | pagina 2